Galéria

Facebook

Eseménynaptár

Szenátusi Ülés 14:00 - 16:00

Beszámoló az NTP-HTTSZ-22-0010 pályázati azonosítószámú

SZE Tehetségsegítő Tanács fejlesztése projektről

Tovább

BESZÁMOLÓ a NTP-HTTSZ-20-0011 pályázati azonosítószámú SZETT projektről

BESZÁMOLÓ a NTP-HTTSZ-20-0011 pályázati azonosítószámú SZETT projektről

 

A DESIGN-LAB Program célja a hallgatói innovációk támogatása, a tehetséges építészhallgatók kiemelése, segítése, és design kompetenciájuk fejlesztése. Partnerként a GYSEV Győr Sopron Ebenfurt Vasúttársaság Zrt. és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat vezetőivel dolgoztunk azon, hogy diákjainkkal a városi élet és közlekedés (akut, krónikus, és különleges) építészeti és design kérdéseire válaszokat keressünk. Az együttműködéssel az volt a szándékunk, hogy 1. a diákok helyi szakemberekkel közösen gondolkozzanak a helyi közösség kulturális és szociális problémáin, 2. valós helyzeteken és hiteles témákon dolgozzanak, akár projekt jelleggel, akár innovatív jellegű önálló kutatással, 3. szabad alkotói környezetben, szakmai mentorálással kibontakozzanak a művészeti tehetséggel is rendelkező tehetséges építészhallgatók. A programhoz csatlakozó tehetségsegítő szakemberek egyéni és csoportos konzultációval segítik a hallgatók validálható ötleteinek kifejlesztését. A teammunka - közös esetmegbeszélések - helyszíni bejárással, vetített képes prezentációkkal és műhelybeszélgetésekkel egészült ki. A szakmai együttműködésben résztvevő, az GYSEV Zrt. részéről delegált szupervizorok folyamatos konzultációs lehetőséggel támogatják a tehetséges diákok előrehaladását, miközben növelik a versenyképességüket, valamint elősegítik kapcsolatépítésüket a helyi civilekkel és vállalkozókkal. Az alkotói programban résztvevő tehetségek a program lezárultával Junior Mentorrá válnak, mely révén a program következő szakaszában, mint csoportvezetők koordinálhatják a következő tehetségígéretek fejlődését. A DESIGN-LAB célja, hogy a diákok elmélyülten dolgozzanak, megfelelő anyagokat és eszközöket használjanak kreatív ötleteik kidolgozásához. A tervezési folyamat, designanalízis, és megvalósítás széleskörű kommunikálásához megfelelő technikai felszerelés álljon rendelkezésükre. A műhelytevékenység (fab-lab) legyen alkalmas a designötletek manuális és digitális modellezésére, szerkesztésére, tesztelésére, a munkafolyamatok digitális rögzítésére, és az eredmények jó minőségű dokumentálására.

 

 

Tovább

Beszámoló az NTP-HTTSZ-19-0012 pályázati azonosítószámú SZETT projektről

Beszámoló az NTP-HTTSZ-19-0012 pályázati azonosítószámú, SZE Tehetségsegítő Tanács fejlesztése című projektről

Rövid távú eredményként célunk az volt, hogy a Tehetségsegítő Tanács működését szélesebb körben megismerjék helyi szinten, illetve az egyes programelemekhez tartozó koncentrált folyamatok hatására az intézmény tehetséggondozási tevékenysége szinergiáinak növelése, számszerű növekedést eredményezve az öntevékeny csapatok létszámában és tehetséggondozó programok eredményeiben.

 
Tovább

Beszámoló az NTP-HTTSZ-17-0024 pályázati azonosítószámú projektről

Beszámoló az NTP-HTTSZ-17-0024 pályázati azonosítószámú, SZE Tehetségsegítő Tanács fejlesztése című projektről

Célként tűztük ki, hogy a Széchenyi István Egyetemen megtalálható tehetséggondozó alrendszerek, öntevékeny csoportok eredményesebben működjenek. A partneri és támogatói hálózat bővítése révén célunk a koncentrált tehetségfejlesztés. A cél megvalósítása érdekében szakmai programokat szervezünk, és tapasztalatcseréken vettünk részt országos fórumokon.

Tovább

Tehetségsegítő folyamatok fejlesztése - Beszámoló az NTP-HTT-15-0015 pályázatról

  Tehetségsegítő folyamatok fejlesztése - Beszámoló az NTP-HTT-15-0015 pályázatról

Az NTP-HTT-15-0016 pályázat tervezésekor célunk volt, hogy olyan programokat szervezzünk, amelyekkel a Tanács térségi kapcsolatait bővíthetjük, a középiskolák és az Egyetem közötti tehetséghidat helyileg is építsük. Ennek érdekében szakmai fórumot szerveztünk a középiskolai tehetséggondozással foglalkozó kollégák számára. További célunk volt a Tanács tagszervezeteinek partneri és támogatói hálózatának bővítése, amelynek érdekében a térség prominens vállalkozóival szerveztünk szakmai programot.

Tovább