Az intézményi TMDK munkával kapcsolatos szervezési feladatokat az egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács (továbbiakban TMDT) látja el. Az intézményi TMDT működési rendjét és tevékenységeit a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

 Dr. Konczosné Dr. Szombathelyi Márta
 egyetemi docens, a TMDT elnöke

 Rákli-Szabados Eszter
 TMDT titkára

Kar

TMDT elnök és titkár

AHJK

Dr. Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd

ÉÉKK

Dr. Kegyes-Brassai Orsolya egyetemi docens

Horváth Tamás egyetemi tanársegéd

GIVK

Dr. Hegyháti Máté tudományos főmunkatárs

 Tüű Szabó Boldizsár PhD hallgató 

KGK

Printz-Markó Erzsébet egyetemi tanársegéd

Poreisz Veronika egyetemi tanársegéd 

ESK Kovácsné Dr. Tóth Ágnes egyetemi docens
MK

Cziglényi Ákos egyetemi adjunktus

Dr. Fodorné Kerékgyártó Csilla főiskolai docens

DFK

Dr. Kecskés Gábor dékánhelyettes, egyetemi docens

Király Péter Bálint PhD hallgató
AK

Dr. Horváth Nóra egyetemi adjunktus

Fehér Ágota egyetemi tanársegéd

MÉK

Dr. Gulyás László egyetemi docens

Dr. Zsédely Eszter adjunktus

EHÖK Sziffer Borbála tanulmányi és tehetséggondozási megbízott

Eseménynaptár

Lányok Napja - Győr 2019. április 30.