Galéria

Eseménynaptár

A Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács tagjai

Az intézményi TDK munkával kapcsolatos szervezési feladatokat az egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács (továbbiakban TDT) látja el. Az intézményi TDT működési rendjét és tevékenységeit a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

A TDK-val és OTDK-val kapcsolatban információt kérni az alábbi elérhetőségeken van lehetőség. Speciális, kari szintű kérdésekben pedig a kari TDT munkatársai tudnak tájékoztatást nyújtani. 

Egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács

Szervezeti egység Név     Email
Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács Dr. Konczosné Prof. Dr. Szombathelyi Márta

elnök

egyetemi tanár kszm@sze.hu
Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács Kocsis Dóra titkár   kocsis.dora@sze.hu
Audi Hungaria Járműmérnöki Kar Dr. Titrik Ádám kari TDT elnök egyetemi adjunktus titrika@sze.hu
Audi Hungaria Járműmérnöki Kar Sós Eszter kari TDT titkár egyetemi tanársegéd sos.eszter@sze.hu
Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Dr. Gulyás László kari TDT elnök tanszékvezető, egyetemi docens gulyas.laszlo@sze.hu
Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Dr. Zsédely Eszter kari TDT titkár dékán-helyettes, egyetemi docens zsedely.eszter@sze.hu
Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar Dr. Horváth Nóra kari TDT elnök egyetemi docens horvath.nora@sze.hu
Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar Trembulyák Márta kari TDT titkár egyetemi tanársegéd trembulyak.marta@sze.hu
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Dr. Ganczer Mónika kari TDT elnök dékán-helyettes, egyetemi docens ganczer.monika@ga.sze.hu
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Dr. Takó Dalma kari TDT titkár PhD hallgató tako.dalma@ga.sze.hu  
Egészség- és Sporttudományi Kar Kovácsné Dr. Tóth Ágnes kari TDT elnök egyetemi docens tagnes@sze.hu
Egészség- és Sporttudományi Kar Pápai Zsófia kari TDT titkár egyetemi tanársegéd papai.zsofia@sze.hu
Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar Dr. Kegyes-Brassai Orsolya kari TDT elnök egyetemi docens kegyesbo@sze.hu
Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar Dr. Horváth Tamás kari TDT titkár egyetemi docens htms@sze.hu
Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar Prof. Dr. Horváth Zoltán kari TDT elnök egyetemi tanár horvathz@sze.hu
Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar Dr. Tüű Szabó Boldizsár kari TDT titkár egyetemi adjunktus tuu.szabo.boldizsar@sze.hu
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Dr. Printz-Markó Erzsébet kari TDT elnök egyetemi adjunktus printz-marko.erzsebet@sze.hu
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Dr. Keller Veronika kari TDT titkár egyetemi docens kellerv@sze.hu
Művészeti Kar Bánfi Barna kari TDT elnök művésztanár banfi.barna@ga.sze.hu
Művészeti Kar Dr. Fodorné Kerékgyártó Csilla kari TDT titkár főiskolai docens fodornecsilla@gmail.com
Egyetemi Hallgatói Önkörmányzat Bak Fruzsina hallgatói képviselő Tanulmányi-, Tehetséggondozási- és Üzemeltetési referens bak.fruzsina@sze.hu

Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar

Tanszék Tanszéki TDK felelős Elérhetőség
Kari TDT elnök Dr. Gulyás László gulyas.laszlo@sze.hu
Kari TDT titkár Dr. Zsédely Eszter zsedely.eszter@sze.hu
Agrárökonómiai Dr. Gombkötő Nóra gombkoto.nora@sze.hu
Alkalmazott Fenntarthatóság Tanszék Dr. Buruzs Adrienn buruzs.adrienn@sze.hu
Állattudományi Dr. Gulyás László és Dr. Zsédely Eszter gulyas.laszlo@sze.hu; zsedely.eszter@sze.hu
Biológiai Rendszerek és Precíziós Technológiai Tanszék Dr. Nyéki Anikó nyeki.aniko@sze.hu
Élelmiszertudományi Dr. Székelyhidi Rita szekelyhidi.rita@sze.hu
Növénytudományi Dr. Beke Dóra beke.dora@sze.hu
Területi Tudományi és Vidékfejlesztési Tanszék Dr. Mezei Katalin mezei.katalin@sze.hu
Vízgazdálkodási és Természeti Ökoszisztémák Tanszék Vámos Ottília vamos.ottilia@sze.hu

Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar

Tanszék Tanszéki TDK felelős Elérhetőség
Kari TDT elnök Dr. Horváth Nóra horvath.nora@sze.hu
Kari TDT titkár Trembulyák Márta trembulyak.marta@sze.hu
Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék Dr.Varga Balázs varga.balazs@sze.hu 
Gyógypedagógia Tanszék Balogh Regina balogh.regina@ga.sze.hu
Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Dr. Tompos Anikó  tompos.aniko@ga.sze.hu
Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék Oszter Bettina oszter.bettina@sze.hu
Neveléstudományi és Pszichológia Tanszék Dőryné Zábrádi Orsolya zabradi.orsolya@sze.hu 
Szakmódszertani Tanszék Dr. Halbritter András halbritter.andras@sze.hu

Audi Hungaria Járműmérnöki Kar

Tanszék Tanszéki TDK felelős Elérhetőség
Kari TDT elnök Dr. Titrik Ádám titrika@sze.hu
Kari TDT titkár Sós Eszter sos.eszter@sze.hu
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék Sós Eszter sos.eszter@sze.hu
Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Dr. Kocsis Szürke Szabolcs kocsis.szabolcs@ga.sze.hu
Anyagtudományi és Technológiai Tanszék Dr. Hatos István hatos@sze.hu
Járműhajtás Technológia Tanszék (Belsőégésű Motorok Tanszék) Fülöp Csilla fulop.csilla@ga.sze.hu
Járműgyártás és Technológia Tanszék Dr. Solecki Levente solecki@sze.hu
Járműfejlesztési Tanszék Dr. Zelei Ambrus  zelei.ambrus.miklos##kukac##ga.sze.hu
Járműipari Kutatóközpont Szalay István szalay.istvan##kukac##ga.sze.hu

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

Tanszék Tanszéki TDK felelős neve Elérhetőség
Kari TDT elnök Dr. Ganczer Mónika ganczer.monika@ga.sze.hu
Kari TDT titkár Dr. Takó Dalma tako.dalma@ga.sze.hu  
Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék Dr. Ősze Áron aronosze##kukac##gmail.com
Bűnügyi Tudományok Tanszék Dr. Bencze Krisztina dr.krisztinabencze##kukac##ga.sze.hu
Jogelméleti Tanszék Dr. Pődör Lea podor.lea##kukac##ga.sze.hu
Jogtörténeti Tanszék Dr. Kelemen Roland kelemen.roland##kukac##sze.hu
Kereskedelmi és Agrárjogi Tanszék Dr. Vándor Csaba vandor##kukac##sze.hu
Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Dr. Hulkó Gábor, Dr. Kálmán János hulko.gabor##kukac##ga.sze.hu, kalman.janos@sze.hu
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Dr. Trenyisán Máté trenyisan90##kukac##gmail.com
Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék Dr. Takó Dalma tako.dalma##kukac##ga.sze.hu
Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Dr. Frank Máté dr.frank.mate##kukac##gmail.com

Egészség és Sporttudományi Kar

Tanszék Tanszéki TDK felelős Elérhetőség
Kari TDT elnök Kovácsné Dr. Tóth Ágnes tagnes@sze.hu
Kari TDT titkár Pápai Zsófia papai.zsofia@sze.hu
Egészség- és Ápolástudományi Tanszék Kiss- Surányi Balázs kiss-suranyi.balazs##kukac##sze.hu
Szülészeti és Nőgyógyászati Tanszék Eredics Anita eredics.anita##kukac##sze.hu
Preventív Egészségtudományi Tanszék Horváth Krisztina horvath.krisztina##kukac##sze.hu
Sporttudományi Tanszék Pápai Zsófia papai.zsofia##kukac##sze.hu

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar

Tanszék Tanszéki TDK felelős Elérhetőség
Kari TDT elnök Dr. Kegyes-Brassai Orsolya kegyesbo@sze.hu
Kari TDT titkár Dr. Horváth Tamás htms@sze.hu
Építészettörténeti és Városépítési Tanszék Kottmayer Tibor koti@sze.hu
Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék Dr. Horváth Tamás htms@sze.hu
Épülettervezési Tanszék Dr. Géczy Nóra nora@sze.hu
Közlekedési Tanszék Gaál Bertalan gaalb@sze.hu
Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Dr. Harrach Dániel harrach.daniel@sze.hu
Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék Magyari Zsófia mzsofi@sze.hu

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

Kar Tanszék TDK felelős neve Email címe Terem
GIVK Kari TDT elnök Prof. Dr. Horváth Zoltán horvathz@sze.hu  
GIVK Kari TDT titkár Dr. Tüű Szabó Boldizsár tuu.szabo.boldizsar@sze.hu  
GIVK Alkalmazott Mechanika Tanszék Dr. Pidl Renáta pidlre@sze.hu A407
GIVK Automatizálási és Mechatronikai Tanszék Somogyi Miklós somi@sze.hu L1-102
GIVK Fizika és Kémia Tanszék Barla Ferenc barla@sze.hu D706
GIVK Gépek Tervezése Tanszék Hadas Rapi Ádám hadas.adam@ga.sze.hu A408
GIVK Informatika Tanszék Dr. Tüű Szabó Boldizsár tuu.szabo.boldizsar@sze.hu B606/A
GIVK Matematika és Számítástudományi Tanszék Dr. Kallós Gábor kallos@sze.hu B608
GIVK Távközlési Tanszék Dr. Fehér András afeher@sze.hu D703

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Tanszék Tanszéki TDK felelős Elérhetőség
Kari TDT elnök Dr. Printz-Markó Erzsébet printz-marko.erzsebet@sze.hu
Kari TDT társelnök Dr. Keller Veronika kellerv@sze.hu

Művészeti Kar

Tanszék Tanszéki TDK felelős Elérhetőség
Kari TDT elnök Bánfi Barna banfi.barna@sze.hu 
Kari TDT titkár Dr. Fodorné Kerékgyártó Csilla fodornecsilla@t-online.hu
Design Tanszék Dr. Somogyi Krisztina somogyi.krisztina@ga.sze.hu