Mestertanár Aranyérem kitüntetés

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1997. november 6-i ülése elhatározta, hogy – a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományozott elismerés immár évtizedes sikere alapján –, a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására Mestertanár kitüntetést alapít mindazon oktatók és kutatók jobb megbecsülése és ösztönzése céljából, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibonta­koz­tatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek.

A Mestertanár Aranyérem kitüntetést az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke az oktatásért felelős tárca vezetőjével közösen adják át a kitüntetett oktatóknak, kutatóknak az aktuális Országos Tudományos Diákköri Konferencia záró ülésén. Az ünnepi ülés színhelye hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémia Díszterme.

A kitüntetésben részesülők az Aranyérmet díszdobozban elhelyezve veszik át, amelyhez egy kisméretű aranyozott kitűző is tartozik. A kitüntetés odaítéléséről szóló, díszmappában elhelyezett oklevelet az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az oktatásért felelős miniszter írja alá.

Egyetemünk 13 mestertanárral büszkélkedhet: 

Dr. Baranyi Péter Zoltán (2009)

Dr. Halbritter Ernő (2009)

Dr. Honvári János (1999)

Dr. Gulyás László (2017)

Dr. Konczosné Dr. Szombathelyi Márta (2017)

Dr. Kuczmann Miklós (2015)

Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit (2001)

Dr. Nagy György László (1997)

Dr. Raffai Mária (2003)

Dr. Smuk Péter (2013)

Dr. Somogyi Ferenc (2007)

Dr. Stumpf István (2017)

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna (2003)

 

Pro Scientia Aranyérem

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1988-ban elhatározta, hogy az egye­temisták és a főiskolások alkotókészségének kibontakoztatása, szaktudásának elmélyí­tése, a tehetség, az egyéni teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése céljából Pro Scientia Aranyérem és Pro Arte Aranyérem, a tudományos diákköri tevékenységet folytató, középiskolás korban kimagasló eredményeket elérő diákok elismerésére Junior Pro Scientia Aranyérem kitüntetést alapított.

Pro Scientia, Pro Arte és Junior Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesülhet az a fiatal, aki tanulmányai során és az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és arról pályamunkák, előadások vagy irodalmi, művészeti és tudományos alkotások formájában számot adott. Az Aranyérem tehát nem egy-egy konferencián bemutatott előadást, pályamunkát ismer el, hanem a hallgatói összteljesítmény alapján a kiemelkedő egyéniséget. Az első odaítélést (1989) követően két évenként országosan 45 Pro Scientia Aranyérem mellett, 2003-tól egy Junior Pro Scientia Aranyérem, 2005-től további két Pro Arte Aranyérem kerülhet kiosztásra. A Junior Pro Scientia Aranyérem akkor ítélhető oda, ha legalább 30 középiskolás diák mutat be pályamunkát az aktuális Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

A kitüntetést megalapítása óta minden alkalommal az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke a Magyar Tudományos Akadémia elnökével közösen adja át a kitüntetett fiataloknak, és erre az ünnepélyes eseményre hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében kerül sor.

A kitüntetésben részesülők az Aranyérmet díszdobozban elhelyezve veszik át, amelyhez egy kisméretű, az érem főmotívumát tartalmazó, aranyozott-tűz­zo­mánc kitűző is tartozik. Az érem odaítéléséről szóló, díszmappában elhelyezett oklevelet az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az oktatásért felelős miniszter írja alá.

Egyetemünk négy Pro Scientia érmes kitüntetettel büszkélkedhet: 

Váradi Ágnes (2009)

Pólik Zoltán (2011)

 Tóth Eliza Eszter (2017)

Csitei Béla (2017)

Szépvölgyi Enikő (2019)

 

Kiváló TDK szervezői díj

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége (OTDT) a felsőoktatási intézményekben és karaikon folyó tudományos diákköri tevékenységet szervező munkatársak elismerésére KIVÁLÓ TDK SZERVEZŐ DÍJ elismerést alapított. A kitüntetést évente az OTDT Elnöksége titkos szavazással ítéli oda, annak figyelembe vételével, hogy bármely két egymást követő évben az odaítélt kitüntetések száma nem haladhatja meg a 16-ot. A Kiváló TDK Szervező Díjat azok az intézményi/kari TDT-elnökök,- titkárok, -felelősök és -koordinátorok nyerhetik el, akik helyi és/vagy országos szinten kimagasló színvonalú szervezői munkát végeznek.
A díj első alkalommal 2013 októberében került kiosztásra, elsők között részesült az elismerésben Rákli-Szabados Eszter, a Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsának titkára.  
2017-ben, a négy győri OTDK szekció sikerét is elismerve a Kiváló TDK szervezői díjban részesült Dr. Lőrincz Ildikó egyetemi docens (AK), Dr. Zsédely Eszter egyetemi docens (MÉK) és Dr. Halbritter András Albert egyetemi docens (AK). 

Eseménynaptár

Szenátusi Ülés 2020. március 30. 14:00 - 16:00
Munkaszüneti nap (nagypéntek) 2020. április 10.