Beszámoló az NTP-HTTSZ-17-0024 pályázati azonosítószámú projektről

módosítva: 2018.07.26 09:26

Beszámoló az NTP-HTTSZ-17-0024 pályázati azonosítószámú, SZE Tehetségsegítő Tanács fejlesztése című projektről

Célként tűztük ki, hogy a Széchenyi István Egyetemen megtalálható tehetséggondozó alrendszerek, öntevékeny csoportok eredményesebben működjenek. A partneri és támogatói hálózat bővítése révén célunk a koncentrált tehetségfejlesztés. A cél megvalósítása érdekében szakmai programokat szervezünk, és tapasztalatcseréken vettünk részt országos fórumokon.

Tovább

Beszámoló az NTP-HHTDK-17-0063 pályázati azonosítószámú projektről.

módosítva: 2018.07.26 08:57

Beszámoló az NTP-HHTDK-17-0063 pályázati azonosítószámú, SZE tudományos és művészeti diákkör című projektről

A projekt segítségével megvalósítottuk a kitűzött célt a támogatási időszak alatt, miszerint a diákköri tevékenységbe a tudományterületek széles spektrumaként minden karunkról minél több hallgató kapcsolódjon be, ezáltal hozzásegítve őket a munkaerőpiacon való sikeresebb érvényesüléshez, a megalapozott tudományos életpályához. A tanévben megrendezett intézményi TMDK-kon minden karunk képviseltette magát. A rendezvények lebonyolítása során hasznosítottuk OTDK-szervezői tapasztalatainkat, a színes programok magas részvételi arány mellett, gördülékenyen zajlottak.

A 2017/2018-as tanév őszi és tavaszi félévében felkészítő képzéseket szerveztünk a TMDK iránt érdeklődő hallgatók számára a tudományos írásmű készítésének folyamatáról és hatásos előadási módjáról. A képzésekre 6, illetve 7 alkalommal került sor szerda délutánonként, 2-2 órás időtartamban. A felkészítéseket különböző karok oktatói tartották.

Tovább

Beszámoló az NTP-NTMV-17-A-0044 pályázati azonosítószámú projektről

módosítva: 2018.07.26 08:57

Beszámoló az NTP-NTMV-17-A-0044 pályázati azonosítószámú, Nemzetközi gitárversenyen való részvétel című projektről

A projekt segítségével 1 millió Ft támogatást tudtunk arra fordítani, hogy a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának két jelenlegi, és egy volt hallgatójából álló Tritonus Gitár Trió részt vehessen egy nemzetközi gitárversenyen. A megmérettetésre a Guitar Foundation of America szervezésében került sor 2018. június 18-23. között az Amerikai Egyesült Államokban, Kentucky államban, Louisvilleben. A támogatásból beszerzésre került a repülőjegy, valamint kifizetésre került a szállásdíj és a verseny regisztrációs díja.

Tovább

Beszámoló az NTP-HHTDK16-0068 pályázatról

módosítva: 2017.10.05 10:50

Retorika és prezentációs technikák a jogtudományban

Az általunk megvalósított projekt mögött annak a ténynek a felismerése állt, hogy a jogászképzés folyamán alapvető szükségletként jelenik meg a retorikai készség helyes és szakszerű elsajátítása, a jogi terminusok megfelelő ismerete és alkalmazása, az érvelési technikák precíz kialakításának elérése, valamint a megszerzett tudás és ismeretanyag szakmai, illetve tudományos szempontból elvárt szintű prezentálása. Ennek szervezeti bázisát képzeik a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a periodikus jelleggel megrendezett tudományos diákköri konferenciák, továbbá a speciális jogászi igényeknek megfelelő tanulmányi versenyek, vagyis jogesetmegoldó, illetőleg preszimulációs megmérettetések szervezése. 

Tovább

Eseménynaptár

Lányok Napja - Győr 2019. április 30.