Galéria

Eseménynaptár

Beszámoló az NTP-HHTDK-22-0052 pályázati azonosítószámú

SZE tudományos és művészeti diákkör című projektről

Tovább

NTP-NTMV-18 - A TRITONUS GUITAR TRIO NYERTESKÉNT TÉRT HAZA

Az együttes a versenyen első díjat nyert. A győzelemmel együtt járt egy meghívás a következő évi versenyre, amely Indianapolisban lesz. A győzelemnek köszönhetően az együttes kiemelt figyelmet kapott a hazai médiában és a nemzetközi gitáros életben is ismertebbé vált a nevünk.

A trió számára a legfontosabb szakmai tapasztalat a zsűri jó véleménye volt, mely a produkció minden részletére kitért. A repertoár összeállítása, a hangzás összhangja, a technikai felkészültség és a színpadi jelenlét is nagy hatást gyakorolt rájuk. Állásfoglalásuk további ötleteket adott az együttes számára, hogy milyen művekkel és milyen stílusban érdemes folytatniuk a közös munkát.

Tovább

A Tritonus Guitar Trio szereplése nemzetközi versenyen

 

A Nemzeti Tehetség Program keretében, az NTP-NTMV-18-A-0032 azonosítószámú projektben 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Egyetem hallgatóiból 2015-ben alakult Tritonus Guitar Trio. A támogatás segítségével 2019. június 17. és június 22. között egy nemzetközi verseny kamarazene szekciójában vehetnek részt az Amerikai Egyesült Államokban. 

Tovább

Beszámoló az NTP-HHTDK-17-0063 pályázati azonosítószámú projektről.

Beszámoló az NTP-HHTDK-17-0063 pályázati azonosítószámú, SZE tudományos és művészeti diákkör című projektről

A projekt segítségével megvalósítottuk a kitűzött célt a támogatási időszak alatt, miszerint a diákköri tevékenységbe a tudományterületek széles spektrumaként minden karunkról minél több hallgató kapcsolódjon be, ezáltal hozzásegítve őket a munkaerőpiacon való sikeresebb érvényesüléshez, a megalapozott tudományos életpályához. A tanévben megrendezett intézményi TMDK-kon minden karunk képviseltette magát. A rendezvények lebonyolítása során hasznosítottuk OTDK-szervezői tapasztalatainkat, a színes programok magas részvételi arány mellett, gördülékenyen zajlottak.

A 2017/2018-as tanév őszi és tavaszi félévében felkészítő képzéseket szerveztünk a TMDK iránt érdeklődő hallgatók számára a tudományos írásmű készítésének folyamatáról és hatásos előadási módjáról. A képzésekre 6, illetve 7 alkalommal került sor szerda délutánonként, 2-2 órás időtartamban. A felkészítéseket különböző karok oktatói tartották.

Tovább

Beszámoló az NTP-NTMV-17-A-0044 pályázati azonosítószámú projektről

Beszámoló az NTP-NTMV-17-A-0044 pályázati azonosítószámú, Nemzetközi gitárversenyen való részvétel című projektről

A projekt segítségével 1 millió Ft támogatást tudtunk arra fordítani, hogy a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának két jelenlegi, és egy volt hallgatójából álló Tritonus Gitár Trió részt vehessen egy nemzetközi gitárversenyen. A megmérettetésre a Guitar Foundation of America szervezésében került sor 2018. június 18-23. között az Amerikai Egyesült Államokban, Kentucky államban, Louisvilleben. A támogatásból beszerzésre került a repülőjegy, valamint kifizetésre került a szállásdíj és a verseny regisztrációs díja.

Tovább

Beszámoló az NTP-HHTDK16-0068 pályázatról

Retorika és prezentációs technikák a jogtudományban

Az általunk megvalósított projekt mögött annak a ténynek a felismerése állt, hogy a jogászképzés folyamán alapvető szükségletként jelenik meg a retorikai készség helyes és szakszerű elsajátítása, a jogi terminusok megfelelő ismerete és alkalmazása, az érvelési technikák precíz kialakításának elérése, valamint a megszerzett tudás és ismeretanyag szakmai, illetve tudományos szempontból elvárt szintű prezentálása. Ennek szervezeti bázisát képzeik a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a periodikus jelleggel megrendezett tudományos diákköri konferenciák, továbbá a speciális jogászi igényeknek megfelelő tanulmányi versenyek, vagyis jogesetmegoldó, illetőleg preszimulációs megmérettetések szervezése. 

Tovább

Részvétel A XXXIII. OTDK-n - beszámoló az NTP-XXXIII.OTDKR-16-0026 pályázatról

SZE tehetséges hallgatóinak OTDK-n történő részvétele - beszámoló az NTP-XXXIII.OTDKR-16-0026 pályázatról

A program lényege az volt, hogy a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára benevezett hallgatók részvételét támogassuk anyagi, és a részvételhez kapcsolódó szervezési feladatok szempontjából is. A támogatással elértük, hogy az anyagi lehetőségek nem befolyásolták a hallgatók részvételi lehetőségét, és kutatásuk bemutatását, tehetségük kibontakoztatását. Az konferencián 16 tudományterületi szekció közül 10-ben szerepeltek az intézmény hallgatói, összesen 113 fő 102 pályamunkával.

Tovább

Beszámoló a XXXIII. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójáról - NTP-OTDK-M-16-0007

XXXIII. OTDK Közgazdaságtudományi Szekció szakmai beszámolója - NTP-OTDK-m_16-0007

A XXXIII. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójának rendező intézményeként arra törekedtünk, hogy a 423 nevezett pályamunka kapcsán megjelenő többszáz hallgató, zsűritag, vendég és közreműködő részvételével megrendezésre kerülő eseményt magas szakmai színvonalon valósítsuk meg, hatékony és gördülékeny előkészítő és szervezési munka mellett, továbbá maradandó pozitív élményt és hasznos tapasztalatokat nyújtsunk az előadó hallgatók és minden érintett számára. A szekcióra 2017. április 6. és 8 között került sor Győrben, a nevezett pályamunkák közül végül összesen 350 került bemutatásra 39 tagozatban, 116 minősített helyezés és 47 különdíj került kiosztásra.


Tovább

Beszámoló a XXXIII. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójáról - NTP-XXXIII.OTDK-M-16-0005

XXXIII. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekció szakmai beszámolója - NTP-XXXIII.OTDK-M-16-0005

A projektben kitűzött célunk volt a XXXIII. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekció programjainak szakmai és operatív előkészítése, magas szintű kivitelezése, a megvalósítás költséghatékony előkészítése, az országos forduló gördülékeny, és a program presztízsének megfelelő lebonyolítása. A rendezvényre 2017. március 23. és 25. között került sor a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara, ill. az Egészség- és Sporttudományi Kar szervezésében.  A Szekcióba 96 pályamunka érkezett be és kapott minősítést, ebből 93 pályamunka került bemutatásra nyolc tagozatban. A tagozati üléseket követően a főzsűri döntésének értelmében 12 első helyezés, 12 második helyezés és 4 harmadik (Ʃ= 28) helyezés, illetve 8 különdíj került kiosztásra.

Tovább

Intézményi TMDK műhely - Beszámoló az NTP-HHTDK-16-0077 pályázatról

Beszámoló az NTP-HHTDK-16-0077 pályázati azonosítószámú, SZE tudományos és művészeti diákkör című projektről

A projekt segítségével megvalósítottuk a kitűzött célt a támogatási időszak alatt, vagyis az egyetemi hallgatók széleskörű bekapcsolása történt meg minden karról, ill. tudományterületről a tudományos diákköri tevékenységhez, ezáltal a munkaerőpiacon hasznosítható kompetenciákat szereztek a résztvevők. A pályázat központi elemeként megrendezett TMDK és Tehetségnap keretében egy közös intézményi konferenciához csatlakoztak az újonnan integrált karok képviselői is. 

Tovább

Szakkollégium a képzőművészeti, művészetelméleti és irodalomelméleti tevékenységek pártfogásáért

Szakkollégium a képzőművészeti, művészetelméleti és irodalomelméleti tevékenységek pártfogásáért - Beszámoló a NTP-SZKOLL-16-0040 azonosítószámú projektről

A megvalósult program az Apáczai Szakkollégium hallgatóinak szakmai fejlődését elősegítő tevékenységekre koncentrálva, szakszemináriumok, társadalmi problémákra érzékeny, szakmai attitűdök kibontakozását segítő elméleti kurzusok, valamint egy nyilvános tudományos vitaest megvalósítását célozta. Kiemelt cél volt, hogy a hallgatók megfelelő elméleti előkészítés után neves múzeumok kiállításain, első kézből tájékozódjanak a kortárs művészetközvetítés színvonalas módszereiről.

Tovább

Intézményi TMDK Műhely - Beszámoló az NTP-HHTDK-15-0077 pályázatról

Intézményi TMDK Műhely - Beszámoló az NTP-HHTDK-15-0077 pályázatról

A diákköri tevékenységre évről évre nagyobb hangsúlyt fektetnünk a Széchenyi István Egyetemen. Célunk, hogy a diákköri tevékenységbe a tudományterületek széles spektrumát lefedően minden karunkról és intézetünkből egyre több hallgató kapcsolódjon be, ezáltal hozzásegítve őket a munkaerőpiacon való sikeresebb érvényesüléshez, ill. a megalapozott tudományos életpályához. Az NTP-HHTDK-15-0077 pályázat keretében tehetséggondozó képzésekhez, diákköri konferenciához és tudásbázis bővítéshez nyertünk támogatást. 

Tovább

Tritonus Guitar Trio nemzetközi szereplése - Beszámoló az NTP-NTV-P-15-0029 pályázatról

Tritonus Guitar Trio nemzetközi szereplése - Beszámoló az NTP-NTV-P-15-0029 pályázatról

A Nemzeti Tehetség Program NTP-NTV-P-15-0029 azonosítószámú pályázatának keretén belül 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Széchenyi István Egyetem, amelyet a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet három hallgatójának nemzetközi gitárversenyen való részvételére fordítunk. 

A Tritonus Guitar Trio (Molnár Levente, Szurgyi Gergely és Varga Bálint) a németországi Aschaffenurgban ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Internationaler Wettbewerb für Kammermusik mit Gitarre című rendezvényen vett részt. A versenyre 2016. március 11. és 13. között került sor. 

Tovább

TDK műhely az Apáczai Karon - Beszámoló az NTP-HHTDK-15-0060 pályázatról

Beszámoló az NTP-HHTDK-15-0060 pályázati azonosítószámú, Műhely a hatékony tudományos kutatások és sikeres hallgatói előadások elősegítésére című pályázat megvalósításáról
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Karunk oktatói és hallgatói az NTP-HHTDK15-0060-as pályázat keretében a 2016-os évben három kurzust, több üzemlátogatást, csoportmunka keretében zajló kutatótevékenységeket tudtak megvalósítani. A kar épületeiben és a városban zajló programokon kívül az idei évben hallgatóink és oktatóink hét konferencián képviselték egyetemünket a pályázat keretében.

Tovább

Fókuszban a Tehetség - Beszámoló az NTP-HHTDK-15-0076 projektről

Fókuszban a Tehetség - Beszámoló az NTP-HHTDK-15-0076 projektről

A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar a Nemzeti Tehetség Program keretében vissza nem térítendő támogatásban részesült a kari diákköri tevékenység támogatására. Az NTP-HHTDK-15-0076 azonosítószámú projekt célja volt, hogy serkentse a hallgatók körében a tudományos munka (legfőképpen a TMDK) iránti lelkesedést, kedvet, és az ebben való részvétel szintjét megnövelje, A program elérte célját, de meglepő módon legnagyobb hatását informális úton fejtette ki. A felkészítő kurzusok egyes alkalmain elhangzottakat már a helyi TMDK egyes szekcióiban is viszonthallottuk, de nem feltétetlenül attól a hallgatótól, aki részt is vett a képzés adott alkalmán. Tehát a hallgatók egymással is megosztották az általuk hasznosnak tartott tippeket, trükköket, tudást. Ez a hatás különösen érezhető volt az ábra-és térképkészítés kapcsán. A hallgatók félve mertek a konferencia részvételre jelentkezni, így végül a céloknak megfelelően 3 hallgató vett részt nemzetközi és hazai konferenciákon, de mindhárom alkalommal mind a három hallgató együtt vett részt. Végül a sikeres konferencia részvételeknek köszönhetően (a hallgatók számos tudományos és vállalati lehetőséget kaptak), azokról hallva már más hallgatók is érdeklődtek, hogy lesz-e a következő évben is ilyen lehetőség a TMDK kutatást folytató hallgatók számára. 

Tovább

Részvétel az Főiskola International Journal of Arts and Sciences konferenciáján

A Nemzeti Tehetség Program keretein belül lehetőség nyílt hazai Tudományos Diákköri Műhelyek támogatására. E célból hoztuk létre, mint a győri Széchenyi István Egyetem építész és közgazdász hallgatói az Interdiszciplináris Diákköri Műhelyt. Az NTP-HHTDK-15-0078 projekt lehetővé tette, hogy külföldi konferencián is részt vegyünk és bemutathassuk kutatásunk eredményeit. Ennek köszönhetően 2016. 04. 17-én ellátogattunk Bécsbe a ’FH Wien University of Applied Sciences of WKW’ nevű Főiskola International Journal of Arts and Sciences konferenciájára. 

Tovább

Térélmény - Szemkamerás kutatással egybekötött festménykiállítás

Győr város Interaktív Kiállítási Központjában, a Mobilisben a térélményt és a műtárgyak - festmények, absztraktok – megítélésének építészeti eszközökkel történő befolyásolását vizsgálták az IDM csoport tagjai 2016. február 10-től-14-ig oly módon, hogy kutatási kérdéseikre választ kapjanak. A kérdések sokrétűek: a környezet változtatásával növelhető vagy csökkenthető-e a mű értéke? Plusz információ megadásával el lehet-e érni, hogy egy csekély értékű képre jobban emlékezzen a vizsgált alany? (pl.: Ez a kép Victor Vasarely képe) Megfordítható-e a megszokott útirány az útvonal átalakításával és a tér megváltoztatásával? Egy vagy több kép újrarendezésével megváltoztathatjuk-e a mű jelentőségét?

A vizsgálatban közel 120 fő értékítéletét vizsgálták meg, közülük műértőket/műgyűjtőket, illetve laikusokat. Szemkamerával mérték a mozgásirányt, merre megy a vizsgált alany és mi alapján választja azt az utat, a sorrendeket, mérik a térben eltöltött időt, s elemzik az építészeti eszközök és installációs elemek hatékonyságát.

A Mobilisben dr. Rechnitzer János széchenyis egyetemi tanár gyűjteményének több darabját és Csizmadia István festőművész alkotásait állították ki.

Részletes információk: http://idmresearch.wix.com/eyetracking. A kiállítás megnyitójára 2016. február 10-én, szerdán 17 órakor került sor. dr. Rechnitzer János egyetemi tanár nyitotta meg, köszöntőt mondott Csizmadia István festőművész. A szemkamerás kutatásra csütörtöki kezdettel február 11 és február 14 között került sor. 

A kutatás lezárása és az anyag feldolgozása után két bécsi konferencián szerepeltek a vizsgálat megállapításai, majd egy hazai konferencián való részvétel a cél 2016. májusában – mondta el Vizur Gábor, a program egyik szervezője.

Video és promo a kiállításról: http://www.mobilis-gyor.hu/terelmeny-festmenykiallitashttps://www.youtube.com/watch?v=HRnknppiDQQ

Tovább

Nemzetközi gitárversenyen való részvétel

A Nemzeti Tehetség Program NTP-NTV-P-15-0029 azonosítószámú pályázatának keretén belül 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Széchenyi István Egyetem, amelyet a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet három hallgatójának nemzetközi gitárversenyen való részvételére fordítunk. 

Tovább

Apáczai Kar TDK-műhelyének fejlesztése

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Kara 2015 első félévében az NYME részeként a Nemzeti Tehetség Program NTP-TDK-14-0038-as, „Az NymE Apáczai Kar TDK-műhelyének fejlesztése” című projekttel 1.200.000,- Ft-ot nyert, melynek támogatásával a kar tovább folytathatta azt a hosszútávú célkitűzését, hogy megerősítse a kari tehetséggondozás szakmai műhelyeit és felkarolja a tehetséges hallgatókat.

Tovább

OTDK részvétel az Apáczai Csere János Karon

A Nemzeti Tehetség Program NTP-OTDKR-14-0024 projekt támogatásával a 2015. évi OTDK-ra karunk hallgatói 24 pályaművet nyújtottak be, hat különböző szekcióba.

Tovább

SZE OTDK részvétel 2015

2015. március 26. és április 18. között több ezer hazai és határon túli magyar hallgató mérte össze tudását a legnagyobb felsőoktatási tudományos versenyen. A 16 különböző tudományterületű szekcióban zajlott a verseny, amelynek a hazai és határon túli magyar felsőoktatási intézmények adtak otthont.  A Széchenyi István Egyetem hallgatóinak részvételét az NTP-OTDKR-14-0070 azonosítószámú pályázat támogatta. 

Tovább

Tavaszi TMDK és Tehetségnap

A Széchenyi István Egyetem 2015. április 22-én, szerdán 25. alkalommal rendezte meg a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciát, illetve harmadik alkalommal került sor a Tehetségnapra, vagyis a TMDK-hoz kapcsolódó programok egész napos rendezvénysorozattá való kibővítésére. A program megvalósulását a Nemzeti Tehetség Program támogatta az NTP-TDK-14-0049 azonosítószámú pályázat kapcsán. 

Tovább

Őszi TDK az Apáczai Csere János Karon

Az NTP-TDK-13-065 program támogatásával a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát tartott 2014. november 12-én 15 órai kezdettel öt szekcióban.

Tovább

Tavaszi TDK az Apáczai Csere János Karon

Az NTP-TDK-13-065 program támogatásával a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara soron kívüli Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát tartott 2014. április 29-én 14.30 órakor két szekcióban.

Tovább