Galéria

Eseménynaptár

Gyakran Ismételt Kérdések

A TDK-val kapcsolatos további kérdések estén a Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács (TDT) titkárához, Kocsis Dórához fordulhattok, e-mail címe: kocsis.dora@sze.hu

 

KATEGÓRIÁK:

AZ ALAPOK

JELENTKEZÉS, A DOLGOZAT LEADÁSA

RÉSZVÉTEL, EREDMÉNYEK

 

AZ ALAPOK

 

Minek a rövidítése a TDK?
A mozaikszó jelentése Tudományos és a Művészeti Diákkör. A helyi (egyetemi szintű) konferenciára egy tavaszi és egy őszi fordulóban kerül sor, tehát évente kétszer. A rendezvény országos szinten is megrendezésre kerül, minden 2. év tavaszán, ez az Országos Tudományos Diákköri Konferencia, azaz OTDK.
 

Mi a tudományos diákkör?
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) meghatározása szerint a tudományos és művészeti diákkör a kötelező tananyaggal kapcsolatos ismeretek elmélyítését, a képzési követelményeket, a tantervi tananyagot meghaladó ismeretek elsajátítását, a hallgatói kutatómunkát, illetve a művészeti alkotótevékenységet elősegítő, ennek nyilvánosságot is biztosító önképző forma.
 

Hogy vehetek részt a TDK-n?
A TDK-ra bármilyen témában írt dolgozattal lehet nevezni, amelyeket a Konferencián szekciókba rendezve, Bíráló Bizottság előtt adnak elő a hallgatók. A TDK-ra való felkészülést konzulensként tevékenykedő oktatók segítik.
 

Kik adhatnak be TDK dolgozatot?
A konferenciára hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók jelentkezhetnek (nappali/levelező/távoktatásos/FSZ képzésben résztvevők is).
Helyezést igen, de pénzjutalmat távoktatásos és levelező tagozatos, továbbá a TMDK nevezés időpontjában már abszolutóriumot szerzett hallgató nem kaphat!
 

Kötelező a tanszékek által ajánlott témák közül választani?
Bármilyen, a hallgató által választott témában lehet dolgozatot írni, a tanszékek által megadott témák csak ajánlás jellegűek. Akár a hallgatói tanulmányaihoz képest más karhoz tartozó téma kidolgozásával is lehet indulni. A konzulenssel szükséges/javasolt egyezetni.
 

Hogyan szerezhetek konzulenst? 
Fordulhatsz a választott témával foglalkozó oktatóhoz, vagy kérhetsz segítséget a kari TDK felelősöktől. 
 

Van előírás a konzulens beosztásával kapcsolatban?
Konzulensnek bármilyen fokozatú, illetve beosztású oktató választható, akár doktorandusz hallgató is.
 

Hogyan nevezhetek a Konferenciára?
A nevezéssel kapcsolatos részletes tájékoztatást ITT találod.
 

Milyen nyelven készíthető el a dolgozat?
A helyi fordulóban a kari TDK-felelős dönt az idegen nyelvű pályamunkák befogadhatóságáról.
Az OTDK nyelve a magyar. Az idegen nyelvű pályamunkák befogadási és bemutatási szabályairól a szekciók saját felhívásukban rendelkeznek.
 

Milyen formai követelmények vonatkoznak a dolgozatra?
A helyi fordulók során az aktuális OTDK szekciófelhívásokban foglalt formai követelményeknek kell megfelelni, emellett a TDK dolgozat címlapján kérjük feltüntetni a nevet, szakot, évfolyamot és konzulenst. (Amennyiben a következő OTDK-ra vonatkozó felhívást még nem tették közzé, az előző országos konferencia követelményei az irányadóak.)
Az országos fordulóban való részvétel esetén a formai követelmények között kiemelten fontos, hogy a vonatkozó szekció anoním módon kéri-e a dolgozatot.
 

Titkosítható a TDK dolgozat?
Mivel a Diákköri Konferencia helyi és országos szinten is nyilvános esemény, ezért a pályamunkák titkosítására nincs lehetőség.

 

JELENTKEZÉS, A DOLGOZAT LEADÁSA

 

Csak végzős hallgatók vehetnek részt a TDK-n? Hány kreditet kell ahhoz megszerezni, hogy valaki "tédékázhasson"?
A TDK nincs kredithez kötve, és bármilyen évfolyamon tanuló hallgatók részt vehetnek rajta. Sőt, javasolt, hogy minél korábbi évfolyamon kezdje el a hallgató a munkát!
 

Csak egyedül lehet TDK dolgozatot írni?
Nem, a dolgozatot többen is elkészíthetik társszerzőként, a szerzők száma nincs maximalizálva. Ebben az esetben a jelentkezés menete a következő: Egy szerző töltse ki a Téma ajánlása űrlapot, erről e-mailt kap, amelyben egy link jelzi a társzerzői jelentkezési felület elérhetőségét. Ennek a linknek megadásával a Társszerzői jelentkezés felületen lehet szerzőként egy már létező témához társszerzőként jelentkezni.
 

Egy hallgató csak egy dolgozattal nevezhet?
Egy hallgatónak lehetősége van több pályamunkával is nevezni, akár oly módon is, hogy az egyiket társszerzővel, a másikat egyénileg készíti el.
 

Lehet-e szakdolgozattal TDK-ra jelentkezni?
Leadott, megvédett diplomamunkák sem helyi, sem országos diákköri konferenciára nem nevezhetők.
A BA/BSc képzés során megvédett szakdolgozattal az MA/MSc képzés alatt sem lehet TMDK-n részt venni. 
 

A jelentkezési felületen csak egy konzulens adható meg. Mit tegyek, ha több konzulensem van?
Az egyik konzulenst a megadott módon regisztrálni kell, a többi Oktató nevét írd meg a TDT titkárnak, így bekerül a programfüzetbe és a nyilvántartásba.
 

Mit tegyek, ha a TDK jelentkezési felületen a konzulensem neve nem szerepel az oktatók listájában?
Írj üzenetet a TDT titkárnak, Kocsis Dórának, és felvesszük a konzulensed a listába.
 

A Művészeti Kar hallgatói absztrakt hiányában hogyan töltsék ki a jelentkezési felületet?
A Téma neve az előadni kívánt mű(vek) címe(i), a Téma leírása pedig az a szekció, amelyben szerepelni fog, illetve adott esetben a kíséret leírása. Figyelem: OTDK-ra jutni zenemű előadásával, énekkel és zeneszerzéssel is lehet. Az országos fordulón viszont az előadóművészeti produktum koncepciójának leírását is le kell adni, illetve be kell mutatni.  
 

Tudom-e javítani a leadott jelentkezésemet?
A már leadott jelentkezést csak az adminisztrációs felületen lehet javítani, ezért probléma esetén írj e-mailt a TDT titkárnak, Kocsis Dórának. A dolgozat címe nem módosíthó, csak elírás esetén. 
 

Honnan tudom, hogy sikerült-e a jelentkezés?
Az elektronikus regisztrációról automatikusan e-mail értesítőt kap minden jelentkező a Neptun rendszerben használt e-mail címére.
 

A konzulensem hogyan tudja jóváhagyni a jelentkezésemet?
A konzulensedet meg kell jelölnöd a regisztrációnál, így az Oktató is automatikus üzenetet kap a jelentkezésedről. A Konzulens az e-mail értesítőben található gombokkal tudja elfogadni, illetve elutasítani a nevezést.
 

Mik a követelmények az absztrakttal, vagyis a kivonattal kapcsolatban?
Az absztrakt a dolgozat rövid, velős összefoglalója legyen, ne a bevezetés első bekezdése. Az összefoglaló terjedelme min. 1300, max. 2000 karakter lehet szóközökkel. Minta-absztraktok letöltése

Le kell-e adni a TDK dolgozatot nyomtatott formában?
A TDK dolgozatot nem szükséges nyomtatott formában leadni.
 

Nem tudom feltölteni a dolgozatomat, mi lehet a probléma?
A dolgozatot, illetve az esetleges mellékleteket csak meghatározott formátumban lehet feltölteni, a pályamunkát pdf-ben, a csatolmányokat pedig ZIP fájlként. Mindkét esetben fájlonként 6 MB a méretkorlát.
Amennyiben a dolgozat sok képet tartalmaz, ezért meghaladja a méretkorlátot, a dpi (felbontás) érték csökkentésével lehet a méreten változtatni, esetleg két fájlra bontva tölthető fel a dokumentum.
 

Honnan tudom, hogy sikerült-e feltöltenem a dolgozatomat?
Sikeres feltöltés esetén a „Feltöltött fájljaim” címke alatti listában megjelennek a dokumentumok.

 

RÉSZVÉTEL, EREDMÉNYEK

 

Mi alapján készülnek a szekcióbeosztások? 
A beérkezett jelentkezések alapján a kari és tanszéki TDK-felelős oktatók készítik el a szekcióbeosztásokat, ügyelve arra, hogy a hasonló témakörhöz tartozó dolgozatok kerüljenek egy helyre. Egy szekció minimum 3 pályamunkával indulhat el. Amennyiben egy tématerülethez kapcsolódóan túl kevés, vagy túl sok pályamunka érkezik be, előfordulhat, hogy adott dolgozat más szekcióba kerül átsorolásra. 
 

Kik ülnek a zsűriben? 
A kialakult szekcióbeosztások alapján a TDK-felelős oktatók felkérik a témákban kompetens kollégákat, hogy vállalják el a zsűritagi teendőket. A zsűritagok kiválasztása során figyelünk arra, hogy lehetőség szerint minden témakör szakmai képviselete megvalósuljon. Minden zsűriben van egy-egy hallgatói képviselő is.
 

Csak versenyzőként vehetek részt a Konferencián?
Természetesen nem, a rendezvény nyitott, nézőket is várunk az előadásokra!
 

Mi a teendőm, ha jelentkeztem a Konferenciára, de nem készültem el határidőre a dolgozattal?
Amennyiben nem készült el a dolgozat időben, vagy más ok miatt gondoltad meg magad, küldj értesítést a TDT titkárának, hogy ennek megfelelően korrigálhassuk a beosztást és a programot.
 

Mennyi idő áll rendelkezésre a dolgozat prezentálására?
A dolgozatok szóbeli bemutatására maximum 15 perc áll a hallgatók rendelkezésére. Ezt követően a zsűriben helyet foglaló oktatóknak, illetve hallgatói képviselőnek lehetőségük van kérdezni.
 

A Művészeti Kar hallgatói esetén mennyi idő áll rendelkezésre a mű előadására?
Az előadásra minimum 15, maxiumum 20 perc áll rendelkezésre.

 

A prezentációhoz kötelező egyetemi/kari ppt hátteret használni?
Nem, a prezentáció háttere, formátuma szabadon megválasztható. Lehetőség van prezi.com-os előadás készítésére is. Ebben az esetben ezt jelezzétek a TDT titkárnak, hogy ellenőrizhessük, a szükséges program telepítve van-e azon a számítógépen, amelyet a Konferencián fogtok használni.

 

Hogyan dőlnek el a helyezések?
Az egyes szekciókban elért helyezéseket a szekciók zsűrije határozza meg. A bírálók a konferencia előtt megkapják a dolgozatokat és a bírálati lapon, adott szempontok szerint pontozzák a dolgozatokat illetve kérdéseket tesznek fel, megjegyzéseket írnak. A pontozólapok megtekinthetőek a konferenciát követő héten a TDT titkárnál, Kocsis Dóránál.
Az előadást a szekció zsűrije hallgatja meg, akik pontozzák azt az adott szempontok szerint. A zsűri - a szekció elnökének vezetésével - összegzi a dolgozatra és előadásra kapott pontokat, és megállapítja a rangsort.

3 dolgozat 4 dolgozat 5-6 dolgozat 7-8 dolgozat 9-10 dolgozat 11-12 dolgozat 13-14 dolgozat
I. helyezés  I. helyezés
+ 1 különdíj
2 díj
(I., II. helyezés)
+ 1 küldöndíj 

3 díj
(I., II., III. helyezés) +1 különdíj 

vagy

(I., és 2xII. helyezés)
+ 1 különdíj 

3 díj
(I., II., III. helyezés) +2 különdíj

vagy

(I., és 2xII. helyezés)
+ 2 különdíj 

4 díj
(I., II., és 2xIII. helyezés)
+ 2 különdíj 

vagy

4 díj (I., 2xII. és III. helyezés) +2 különdíj

vagy

3 díj (I., II., III. helyezés) +3 különdíj

4 díj
(I., II., és 2xIII. helyezés)
+ 3 különdíj 

vagy

4 díj (I., 2xII. és III. helyezés) +3 különdíj

vagy

3 díj (I., II., III. helyezés) +4 különdíj

A bemutatott dolgozatok legfeljebb 1/3-a kaphat helyezést és legfeljebb 50%-a díjazást (a különbséget a különdíj adja).


Hogyan értesülhetek az eredményekről?
A Konferencia napján a szekciók előadásait ünnepélyes eredményhirdetés követi, amelynek időpontjáról és helyszínéről a tdk.sze.hu oldalról, a TDK facebook oldalról, illetve a programfüzetből értesülhetnek a résztvevők és az érdeklődők.
Az eredmények a Konferenciát követően néhány napon belül felkerülnek a tdk.sze.hu oldalra.
 

Honnan fogom megtudni, hogy a zsűri javasolt-e az OTDK-ra?
A javasolt hallgatók e-mail értesítőt kapnak a Konferenciát követő napokban, illetve a lista felkerül a tdk.sze.hu oldalra is.

 

Hány kredit jár a TDK-n való részvételért, illetve helyezésért?
Nem kapnak a hallgatók kreditet, csak abban az esetben, ha a hallgató felvette az adott félévben az Innováció és kutatáskommunikáció című tárgyat és annak teljesítéseként mutatta be a dolgozatot.
 

Kapnak pénzjutalmat a helyi fordulón helyezést elért hallgatók?
Az egyes szekciók előadóinak számától függően I., II, III. helyezés, valamint különdíj osztható ki, ezzel pénzjutalom jár. Helyezést igen, de pénzjutalmat távoktatásos és levelező tagozatos, továbbá a TDK nevezés időpontjában már abszolutóriumot szerzett hallgató nem kaphat! A jutalmakat a Tanulmányi Osztályon nyilvántartott adatok alapján utalással fizeti ki az Egyetem.
 

Helyezés elérésével automatikusan jár a jog az OTDK-n való részvételre?
A helyezések és az OTDK-n való indulási jog függetlenek egymástól. Az országos versenyen a zsűri ajánlásától függően indulhatnak a hallgatók, így aki nem lett helyezett, az is kaphat jogot, és fordítva, előfordulhat, hogy helyezett hallgatót nem javasol a zsűri az OTDK-ra.
A helyezések sorrendje elsődleges a döntések meghozatalánál. A helyezésektől eltérő OTDK jelölést írásban indokolja a zsűri. 
 

Az OTDK-ra új dolgozatot kell írnom? 
Az országos fordulóra benevezett dolgozatnak tartalmilag teljes mértékben meg kell egyeznie a helyi fordulón bemutatott pályamunkával, azon csak a vonatkozó szekciófelhívásnak megfelelő formai korrekciók végezhetőek el. 
Amennyiben tartalmilag is szeretnél változtatni a dolgozaton, úgy ismét el kell indulnod a helyi fordulón a továbbfejlesztett dolgozattal, majd azzal ismételten OTDK-jogosultságot kell szerezned.