Galéria

Eseménynaptár

Mi a TDK?

Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákkör (SZETDK)

A Tudományos és Művészeti Diákkör (TDK) a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban, a minőségi értelmiségi képzés kiemelt területe. Célja, hogy a tehetséges hallgatók a képességeiknek megfelelően készülhessenek fel életpályájukra, megismerjék a tudományos kutatómunka és művészi tevékenység alapjait, módszereit, bekapcsolódjanak egy-egy tudományterület kutatásaiba, illetve a művészeti életbe. A hallgatói kutatómunkát, illetve a művészeti alkotótevékenységet elősegítő, ennek nyilvánosságot is biztosító önképzőköri forma. A felkészülés legmagasabb szintje a doktori iskolát megelőző szakaszban, s mint ilyen, a doktori képzés (PhD, illetve DLA) egyik legjobb előiskolája. 

A hallgatók TDK munkája oktató(k) vezetésével történik, folyamatos tutoriális (mentor) jellegű hallgató-tanár műhelymunka, amely az adott tudományterület vagy művészeti terület mélyebb megismerését, a kutatási módszerek elsajátítását, a hallgatók képességeinek kibontakoztatását segíti elő. A TDK keretei között a hallgatók mindenkori tanulmányi alapfeladatukat meghaladó, illetve kiegészítő ismeretek elérésére törekednek. Munkájuk eredményét a tudományos/művészeti publikációk és szakmai dokumentumok tartalmi és formai követelményeinek megfelelő dolgozatban foglalják össze, illetve művészeti előadásban mutatják be az intézményi és az országos konferenciákon.

 

A TDK tevékenység során megszerezhető kompetenciák és ismeretek azonosak azokkal, amelyeket a munkáltatók is elvárnak:

  • javul a problémamegoldó képességed,
  • szélesedik a látóköröd,
  • bővül a kapcsolati hálód, hiszen nemcsak a konzulenssel alakítható ki intenzívebb együttműködés, hanem a zsűri tagjai gyakran felajánlják további segítségüket,
  • tapasztalatot szerzel a stresszhelyzetek kezelésében (pl. amikor a TDK bizottság a témával kapcsolatban kérdéseket fogalmaz meg, amire nem lehet előre felkészülni),
  • gyakorlottabb leszel az előadások tartásában,
  • a TDK tevékenység megtanít érvelni, mások igazát megismerni, elfogadni, örülni mások sikereinek, eredményeinek,
  • igényességre, becsületességre, a felfedezés örömére, az új melletti kiállásra, de együttműködésre és toleranciára is nevel.

Bekapcsolódni bármely alap és mester szakos hallgatónak lehet.