Galéria

Facebook

Eseménynaptár

Szenátusi Ülés 14:00 - 16:00
TDK felkészítő képzések segédanyagai TDK felkészítő képzések segédanyagai (0 mappa, 9 File)

A Diákköri Konferenciára való felkészülést minden félévben tematikus képzési napokkal segítjük. Az egyes képzési napokhoz készülő segédanyagok a honlapról is elérhetőek. 

MI A TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS? MI A TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS? (0 mappa, 1 File)

A 2014-ben megalakult Széchenyi Egyetem Tehetségsegítő Tanács (SZETT) a tehetséggondozás vezető testületeként a tehetséggondozást egyetemi szinten összehangolja és reprezentálja, a SZE tehetséggondozási rendszerét képviseli. A Tehetségsegítő Tanács közös platformot jelent, amely a tehetségmenedzsment feladatait egyeztetve, egymás között megosztva, közösen végzi. A SZETT működése során szakmai, társadalompolitikai, gazdasági és erőforrás-bővítő célokat tűz ki. Célja a bármely területen megnyilvánuló tehetség felismerése, fejlesztése, a tehetségek produktumainak hasznosulása, a tehetséggondozó programok összehangolása, a tehetség pártolása, az erőforrások bővítése – a lehető legszélesebb társadalmi összefogással.

A Tanács helyi/intézményi szerveződés: autonóm szervezetek, szervezeti egységek, önképző műhelyek szövetsége. A Tanácsban a tehetségsegítés iránt elkötelezett szakemberek, tehetségsegítő szervezetek, szervezeti egységek, műhelyek, programok képviselői kapnak helyet. Tagjai a Tudományos és Művészeti Diákkör, a 9 kar, a 9 szakkollégium, az egyetemi alapítványok és önképző műhelyek, további egyetemi szervezetek és magánszemélyek.

A Tanács célja továbbá a jelenlegi és a jövőbeni tehetségfejlesztő programok, ösztöndíjak pénzügyi szükségletei számára forrásszerzés. A Tanács megalakulása óta számos nyertes pályázattal tudta támogatni egyes csoportok és személyek tehetségfejlődését, rendezvényeken való bemutatkozását, alkotását.

A Tanács kapcsolódik a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program hálózatához.