Szervezeti egység


Név


ElérhetőségDeák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar


 Alkotmányjogi Tanszék Dr. Erdős Csaba, egyetemi tanársegéd  erdos.csaba@sze.hu
 Bűnügyi Tudományok Tanszék    
 Jogelméleti Tanszék    
 Jogtörténeti Tanszék dr. Farkas Ádám, egyetemi tanársegéd  farkas.adam@sze.hu
Kereskedelmi-, Agrár- és Munkajogi Tanszék dr. Kovács Viktória, PhD hallgató  kovacs.viktoria@sze.hu
Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék dr. Kálmán János, egyetemi tanársegéd  kalman.janos@sze.hu
Nemzetközi Jogi Tanszék dr. Knapp László, egyetemi tanársegéd  knapplaszlo@sze.hu
Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék dr. Keserű Barna Arnold, PhD hallgató  keserubarna89@gmail.com


Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar  

 

 Gazdasági Elemzések Tanszék    
 Marketing és Menedzsment Tanszék  Rácz Irma, egyetemi tanársegéd  raczirma@sze.hu
Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék

 Dr. Kovács Norbert, egyetemi docens
Dr. Szigeti Cecília, egyetemi docens

 kovacsn@sze.hu
szigetic@sze.hu
 Turizmus Tanszék  Dr. Darabos Ferenc, egyetemi docens  darabos.ferenc@sze.hu
 Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék  Dr. Lados Mihály, egyetemi docens  lados@sze.hu
Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék  Polster Csilla, PhD hallgató  polster.csilla@sze.hu


 Audi Hungaria Járműmérnöki Kar  

 

Anyagtudományi és Technológiai Tanszék  Hatos István, egyetemi tanárségéd  hatos@sze.hu
Belsőégésű Motorok Tanszék  Novák Dóra, igazgatási ügyintéző novak.dora@sze.hu
Járműgyártási Tanszék  Dr. Solecki Levente, főiskolai docens solecki@sze.hu
Járműfejlesztési Tanszék  Dr. Vehovszky Balázs, egyetemi adjunktus  vehovszky.balazs@sze.hu
Környezetmérnöki Tanszék Dr. Buruzs Adrienn, egyetemi tanársegéd buruzs@sze.hu
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék Dr. Bajor Péter, egyetemi tanársegéd pbajor@sze.hu 

 

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar

 

Építészeti és Épület-szerkezettani Tanszék   Horváth Tamás, egyetemi tanársegéd  htms@sze.hu
Építészettörténeti és Városépítési Tanszék   Kottmayer Tibor, egyetemi tanársegéd  koti@sze.hu
 Épülettervezési Tanszék  Dr. Géczy Nóra, egyetemi docens  nora@sze.hu
Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék Németh Attila, egyetemi tanársegéd nemeth.attila@sze.hu
Közlekedési Tanszék Gaál Bertalan, egyetemi tanársegéd gaalb@sze.hu
Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Harrach Dániel tanszéki mérrnök harrach.daniel@sze.hu

 

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

 

 Fizika és Kémia Tanszék  Barla Ferenc, tanszéki mérnök  barla@sze.hu
 Informatika Tanszék Tormási Alex, egyetemi adjunktus  tormasi@sze.hu
 Automatizálási Tanszék Marcsa Dániel, egyetemi tanársegéd  marcsa@maxwell.sze.hu
 Alkalmazott Mechanika Tanszék  Dr. Molnár Zoltán, egyetemi adjunktus  molnarz@sze.hu
 Közúti és Vasúti Járművek Tanszék  Polák József, egyetemi tanársegéd  polakj@sze.hu
 Matematika és Számítástudomány Tanszék  Dr. Kallós Gábor, egyetemi docens  kallos@sze.hu
 Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék  Triesz Péter, egyetemi tanársegéd  triesz@sze.hu
 Távközlési Tanszék  Dr. Fehér András, egyetemi docens  afeher@sze.hu


 Egészség- és Sporttudományi Kar

 

 Egészségtudományi Tanszék  Dr. Kőrösiné Szigeti Zsuzsanna, egyetemi tanársegéd  korosine@sze.hu
Sporttudományi Tanszék  Dr. Gyömörei Tamás, TSK vezető  gyomorei@sze.hu


 Művészeti Kar

 

 Szólóhangszerek és Művészetelmélet Tanszék  Várayné Szűts Katalin, tanszékvezető  szutskati@gmail.com
Zenekari Hangszerek Tanszék   Dr. Hontvári Csaba, tanszékvezető  hontitrombi@gmail.com

 

Apáczai Csere János Kar

 

Nemzetközi Kommunikáció Tanszék Dr. Szőke Júlia, egyetemi adjunktus szokej@sze.hu
Szociális Tanulmányok Tanszék    
     

 

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

 

 Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék Dr. Mezei Katalin egyetemi docens  mezei.katalin@sze.hu
Állattudományi Tanszék Dr. Gulyás László egyetemi docens gulyas.laszlo@sze.hu
Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszék Dr. Nyéki Anikó egyetemi adjunktus nyeki.aniko@sze.hu
Élelmiszertudományi Tanszék Sík Beatrix PhD hallgató sik.beatrix@sze.hu
Növénytudományi Tanszék Ledóné Dr. Ábrahám Rita egyetemi docens abraham.rita@sze.hu
Víz- és Környezettudományi Tanszék Vámos Ottilia egyetemi tanársegéd vamos.ottilia@sze.hu

Eseménynaptár