Szervezeti egység

 

Név

 

Elérhetőség

 

 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

 

 Alkotmányjogi Tanszék Dr. Erdős Csaba, egyetemi tanársegéd  erdos.csaba@sze.hu
 Bűnügyi Tudományok Tanszék    
 Jogelméleti Tanszék    
 Jogtörténeti Tanszék dr. Farkas Ádám, egyetemi tanársegéd  farkas.adam@sze.hu
 Kereskedelmi-, Agrár- és Munkajogi Tanszék dr. Kovács Viktória, PhD hallgató  kovacs.viktoria@sze.hu
 Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék dr. Kálmán János, egyetemi tanársegéd  kalman.janos@sze.hu
 Nemzetközi Jogi Tanszék dr. Knapp László, egyetemi tanársegéd  knapplaszlo@sze.hu
 Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék dr. Keserű Barna Arnold, PhD hallgató  keserubarna89@gmail.com

 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar  

 

 Gazdasági Elemzések Tanszék    
 Marketing és Menedzsment Tanszék  Rácz Irma, egyetemi tanársegéd  raczirma@sze.hu
 Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék

 Dr. Kovács Norbert, egyetemi docens
 Dr. Szigeti Cecília, egyetemi docens

 kovacsn@sze.hu
szigetic@sze.hu
 Turizmus Tanszék  Dr. Darabos Ferenc, egyetemi docens  darabos.ferenc@sze.hu
 Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék  Dr. Lados Mihály, egyetemi docens  lados@sze.hu
 Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék  Polster Csilla, PhD hallgató  polster.csilla@sze.hu

 

 Audi Hungaria Járműmérnöki Kar  

 

 Anyagtudományi és Technológiai Tanszék  Hatos István, egyetemi tanárségéd  hatos@sze.hu
 Belsőégésű Motorok Tanszék   Fülöp Csilla, ügyvivő szakértő fulop.csilla@ga.sze.hu
 Járműgyártási Tanszék  Dr. Solecki Levente, főiskolai docens solecki@sze.hu
 Járműfejlesztési Tanszék  Dr. Vehovszky Balázs, egyetemi adjunktus  vehovszky.balazs@sze.hu
 Környezetmérnöki Tanszék  Dr. Buruzs Adrienn, egyetemi docens buruzs@sze.hu
 Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék Dr. Bódis Tamás, egyetemi tanársegéd bodis.tamas@sze.hu 

 

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar

 

 Építészeti és Épület-szerkezettani Tanszék   Horváth Tamás, egyetemi tanársegéd  htms@sze.hu
 Építészettörténeti és Városépítési Tanszék   Kottmayer Tibor, egyetemi tanársegéd  koti@sze.hu
 Épülettervezési Tanszék  Dr. Géczy Nóra, egyetemi docens  nora@sze.hu
 Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék  Németh Attila, egyetemi tanársegéd nemeth.attila@sze.hu
 Közlekedési Tanszék  Gaál Bertalan, egyetemi tanársegéd gaalb@sze.hu
 Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék  Harrach Dániel tanszéki mérrnök harrach.daniel@sze.hu

 

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

 

 Fizika és Kémia Tanszék  Barla Ferenc, tanszéki mérnök  barla@sze.hu
 Informatika Tanszék  Dr. Csapó Ádám Balázs, egyetemi docens  csapo.adam@sze.hu
 Automatizálási Tanszék  Dr. Kuczmann Miklós, egyetemi tanár  kuczmann@sze.hu
 Alkalmazott Mechanika Tanszék  Dr. Pidl Renáta Rita, egyetemi adjunktus  pidlre@sze.hu
 Közúti és Vasúti Járművek Tanszék  Dr. Titrik Ádám, egyetemi tanársegéd  titrika@sze.hu
 Matematika és Számítástudomány Tanszék  Dr. Kallós Gábor, egyetemi docens  kallos@sze.hu
 Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék  Hadas-Rapi Ádám, egyetemi tanársegéd  hadas.adam@sze.hu
 Távközlési Tanszék  Dr. Fehér András, egyetemi docens afeher@sze.hu

 

 Egészség- és Sporttudományi Kar

 

 Egészségtudományi Tanszék  Tóth Lilla, egyetemi tanársegéd  toth.lilla@sze.hu
 Sporttudományi Tanszék  Faragó Beatrix, egyetemi tanársegéd  farago.beatrix@sze.hu

 

 Művészeti Kar

 

 Szólóhangszerek és Művészetelmélet Tanszék  Várayné Szűts Katalin, tanszékvezető  szutskati@gmail.com
 Zenekari Hangszerek Tanszék   Dr. Hontvári Csaba, tanszékvezető  hontitrombi@gmail.com

 

Apáczai Csere János Kar

 

 Nemzetközi Kommunikáció Tanszék Dr. Szőke Júlia, egyetemi adjunktus szokej@sze.hu
 Szociális Tanulmányok Tanszék    
     

 

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

 

 Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék Dr. Mezei Katalin egyetemi docens  mezei.katalin@sze.hu
 Állattudományi Tanszék Dr. Gulyás László egyetemi docens gulyas.laszlo@sze.hu
 Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszék Dr. Nyéki Anikó egyetemi adjunktus nyeki.aniko@sze.hu
 Élelmiszertudományi Tanszék Sík Beatrix PhD hallgató sik.beatrix@sze.hu
 Növénytudományi Tanszék Ledóné Dr. Ábrahám Rita egyetemi docens abraham.rita@sze.hu
 Víz- és Környezettudományi Tanszék Vámos Ottilia egyetemi tanársegéd vamos.ottilia@sze.hu

Eseménynaptár

Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00