A Pannon-Víz Zrt. az 1883-ban alapított Győri Vízvezeték Részvénytársaság jogutódja, 1884 óta látja el friss tiszta és egészséges ivóvízzel a kisalföldi megyeszékhely lakóit. Ugyanebben az évben költözött jelenlegi helyére a győri Királyi Állami Tanítónőképző Intézet: a két intézmény története pedig a rendszerváltás után kötődött össze, mikor a tanítóképzést továbbvivő győri Apáczai Kar fő támogatójává lépett elő a Pannon-Víz Zrt.

A cég társadalmi felelősségvállalásának fő iránya a megbízható minőségű szolgáltatás mellett a megújuló energiaforrások hasznosítása, az energia-takarékosság, a környezetvédelem. E célok mentén az Apáczai Kar pedagógusképzéseiben hagyományosan erős környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés témái mögé állt támogatóként. Többek között segítségével sikerült felszerelni a környezetpedagógiai oktatótermet, fejleszteni erdei iskolai módszertani kutatásokat, informatikai rendszereket, az évente megrendezett Apáczai-Napok Tudományos Konferenciát, a Botanikai Kutatócsoport kubai kutatóútját. A cég laboratóriumában hallgatók ismerkedhettek meg a vízvizsgálatok alapjaival, ill. eszközsegítséget nyújtott az élelmiszer-higiéné oktatásához. Mindezek elismeréseként 2009-2010-ben az Apáczai Kar tanácsa neki ítélte az „APÁCZAI EMLÉKÉREM ARANY FOKOZAT” kitüntetést.

Az együttműködés később kiterjedt a Széchenyi István Egyetem egészére is: 2017-ben a Pannon-Víz Zrt. fő támogatója volt az Egyetem által szervezett 4 országos szekciónak az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, a felsőoktatási tehetséggondozás legfőbb fórumának országos döntőjén. A 4 szekció közös üzenete és arculati eleme a Zöld OTDK volt: az Agrártudományi, a Közgazdaságtudományi, Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai ill. Testnevelés- és Sporttudományi Szekciók mindegyikében külön-külön is megjelent a környezetvédelem, egészséges környezet, környezeti nevelés témája. Ennek keretében a rendezvényszervezés jelentősen csökkentett környezetterheléssel valósult meg, népszerűsítve a környezetvédelmet.

 

A Széchenyi Egyetem Tehetségsegítő Tanács jelöltjeként, 2019-ben Genius Loci - Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért, helyi kategória díjazottjaként ismerték el. 

Néhány főbb támogatást emelnénk ki az elmúlt évekből:

  • XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertan – Tudástechnológia Szekciójának megvalósításához 3 millió Ft támogatást, a Közgazdaságtudományi Szekció számára 1,5 millió Ft támogatást kapott az Egyetem a helyezett hallgatók díjazására 2017-ben.
  • XXXIII. OTDK-n 47 hallgató számára pénzjutalom biztosítása, a TTMTT szekcióban résztvevő 181 hallgató előadásának támogatása (valamennyi tehetségnek tekinthető, lévén az OTDK a felsőoktatás fő tehetséggondozó rendezvénye). Az Apáczai Kar infrastruktúrájának azon része, melynek fejlesztését a cég támogatta, kb. 2000 hallgató tanulmányait segítette az elmúlt tíz évben.
  • Az Apáczai Karnak nyújtott támogatás: laboratóriumfejlesztés, Apáczai-Napok Tudományos Konferenciák, oktatási infrastruktúra: 1996 óta évi 0,5-1 millió Ft.
  • A Pannon Víz Rt. „A jövőért” intézményi alapítvány részére rendszeresen, évente támogatást nyújt. Az alapítvány a hallgatók tanulmányait támogatja, az oktatók kutatási tevékenységét segíti. Ezen támogatások is hozzásegítik a hallgatókat konferenciákon, tanulmányi versenyeken történő részvételre, illetve az oktatók esetében a kutatási háttér javítására, amely általában az informatikai eszközök cseréjében nyilvánul meg. 

  • Tőke László kiemelten célirányosan támogatta az intézmény Botanikai kutatócsoportjának kubai tanulmányútját 2012-ben. Hozzájárult több alkalommal a nyugati szórványban magyar nyelvet tanítók nyári módszertani továbbképzéseinek költségeihez.

A Tehetségsegítő Tanács fenntartható működéséhez elengedhetetlen, hogy olyan partnereket találjon, akikkel hosszútávú együttműködés valósítható meg. A Pannon-Víz Zrt. a 1996 óta tartó folyamatos együttműködés során bizonyította, hogy elkötelezettek a tehetséggondozás és a Széchenyi István Egyetem mellett.

A Pannon-Víz Zrt., élén Tőke László elnök-vezérigazgatóval, régi és megbízható támogatója az Egyetemnek, bármi probléma megoldásában számíthatott az oktatói gárda a hallgatók képzését előmozdító támogatásra.

Eseménynaptár

Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00