A Nemzeti Tehetség Program NTP-OTDKR-14-0024 projekt támogatásával a 2015. évi OTDK-ra karunk hallgatói 24 pályaművet nyújtottak be, hat különböző szekcióba.

A pályaművek szerzői és a konzulens tanárok Pécsett, Debrecenben, Budapesten és Sárospatakon képviselték az Apáczai Kart. A 2015. évi, Sárospatakon megrendezett Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai, valamint a Pécsen megrendezett Testnevelés- és Sporttudományi szekció különösen nagy jelentőséggel bírt számunkra, mert e két szekció megrendezése 2017-ben a győri Apáczai Kar feladata lesz, így oktatóink külön feladatuknak érezték a jövőbeli sikeres rendezés érdekében történő informálódást és kapcsolatépítést. 2015. évi OTDK-n hallgatóink 3 szekcióban, a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai, a Testnevelés- és Sporttudományiban valamint a Társadalomtudományiban kiemelkedő eredményeket értek el.

Beszámoló a kar tavaszi diákköri programjairól: letöltés

Eseménynaptár

Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00