A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés 2008-2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére.

A pályázatok benyújtására általában 2018. április 21-ig van lehetőség (a határidő egyes felhívásokban ettől eltérő is lehet).

Felsőoktatási intézményként a releváns felhívások az alábbiak: 

 

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása - egyetemi és kari szinten
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas50/
Újdonság: A és B komponens, az utóbbi keretében a bevonásra kerülő középiskolák számának függvényében igényelhető támogatás

A hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas48/

Hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása – művészeti képzést folytató karoknak
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas62/
Tanéven átívelő, új kezdeményezésű vagy már hagyományokkal rendelkező, legalább 60 órás, tanórán kívüli, élmény- és alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, képző-, iparművészeti tárgyak, zenemű, performansz, stb.) jön létre. Legfeljebb 20 fő vonató be, nem lehet tömbösített. Legalább egy foglalkozás előadójának külső - nem a programot vezető - zeneművészt/képző- vagy iparművészt/táncművészt/szín- vagy bábművészt kell meghívni.

Hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatására – egyetemi szinten, 1 pályázat nyújtható be
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas49/
A felsőoktatási intézmény által önállóan, vagy más felsőoktatási intézményekkel, illetve szakmai szervezetekkel működtetett, a tehetséges hallgatók képességeinek kibontakoztatását, kutatói, szakmai és kulturális készségeinek fejlesztését, a kiváló hallgatók sikeres pályafutásának elősegítését célzó komplex tehetséggondozó programok támogatása.
(Nem támogatható: gyakorló iskola, ösztöndíj, kiadvány, konferencia, szakkollégiumi program, tábor, tudományos elismerés és díj, TDK tevékenység)

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj – egyénileg, folyamatos beadás
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas46/
„B” komponens: A beadás időpontjában 18 évet betöltött és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményeiben vagy a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményeiben alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc), doktori képzésben (PhD/DLA) részt vevő hazai vagy határon túli magyar hallgatók, vagy magyarországi tudományos intézményekben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kutatásokat folytató hazai vagy határon túli magyar oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők.

A hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek támogatása
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas45/


Hazai tehetséges, országos versenyeken kimagasló eredményt elért magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanul, vagy a hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpiákon, tantárgyi vagy szakmai világversenyeken való részvételének támogatása – egyetemi szinten, 1 pályázat adható be
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas51/
„A” komponens: országos versenyeken kimagasló eredményt elért, a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még be nem töltött magyarországi fiatalok egyéni és csoportos részvételének támogatása külföldön megvalósuló nemzetközi tanulmányi vagy művészeti versenyeken.

Eseménynaptár

Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00