Beszámoló az NTP-HTTSZ-17-0024 pályázati azonosítószámú, SZE Tehetségsegítő Tanács fejlesztése című projektről

Célként tűztük ki, hogy a Széchenyi István Egyetemen megtalálható tehetséggondozó alrendszerek, öntevékeny csoportok eredményesebben működjenek. A partneri és támogatói hálózat bővítése révén célunk a koncentrált tehetségfejlesztés. A cél megvalósítása érdekében szakmai programokat szervezünk, és tapasztalatcseréken vettünk részt országos fórumokon.

Kiemelt rendezvényként valósult meg 2018.02.23-24-én a Kortárs Kamaraz enei Kurzus, a Művészeti Kar zeneszerzőként és előadó-művészként is dolgozó oktató munkatársai működtek közre előadóként. Az intenzív kurzus során a kortárs kamarazene keltette kérdéseket járták körbe a résztvevők, ill. külön vonós és zongora kurzusokon vettek részt. Kiemelt cél volt a XXI. századi zenével szembeni érzékenység fejlesztése. A hallgatói szerint eredményesen zajlott a fókuszált program. 2018.04.25-én Lánytehetségek a műszaki pályákon címmel tartottunk.

Meglátogattuk a PTE Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központját, megismertük az egész KGK-ra kiterjedő komplex mentori rendszert. Terveink szerint a 2018/2019-es tanévben a Központ mentor munkatársaival továbbképzéseket szerveznénk a SZE oktatói számára. Szükséges megvizsgálni a lehetőségeket a helyi kompetencia-felmérések megszervezésére is.

A tehetségsegítő szervezetek közötti információ-áramlás elősegítése kapcsán létrehoztuk a Tehetségsegítő Tanács menüpontot a diákköri tevékenységhez kapcsolódó honlapunkon. Azért erre az oldalra esett a választás, mert ez a tevékenység intézményünkben központilag szerveződik, természetesen a karok támogatásával, és minden önképző kör tevékeny részese. A SZETT közvetítő szerepet játszik a szervezetek között, levelező-listák működtetésével, rendezvényekről, ösztöndíj-lehetőségekről és projektekről szóló információk terjesztésével.

Kapcsolati hálónk bővítésére számos országos tehetséggondozási rendezvényen vettünk részt. Ezek közül kiemelendő a 03.22-24-i „10 éves a Nemzeti Tehetség Program” ünnepi konferencia az Országházban. A SZE a felsőoktatási intézmények közül egyedüliként kapott lehetőséget tapasztalatainak bemutatására, pozitív visszajelzések érkeztek a résztvevőktől. A tavaszi félév folyamán kidolgozásra került egy koncepció, amely a saját kezelésű Tehetségalap működtetésének terve.

A pécsi jó gyakorlat megismerése alapján a következő tanévre tervezett mentori felkészítés megalapozásaként belső tréninget tartottunk tehetséggondozó szakembereink számára csoportos szupervízió keretében a hallgatói és oktatói motiváció témában.

Tehetségbörzét a GYMSKIK Női Vállalkozó Klubjával együttműködésben Ferenczi Katalin ügyvezető tulajdonos, Ferenczi Fémipari Kft.; Horváthné Borsodi Mónika ügyvezető tulajdonos, Borsodi Műhely Kft.; Rácz Erika minőségügyi vezető, Julius-Globe Kft. közreműködésével. A résztvevők véleménye alapján hasznos problémafelvetésen alapuló egyeztetés zajlott, a környékbeli cégeket képviselő vezető hölgyek figyelmét ráirányítottuk intézményünk tehetség hallgatóira.

 

      

Eseménynaptár

Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00