Retorika és prezentációs technikák a jogtudományban

Az általunk megvalósított projekt mögött annak a ténynek a felismerése állt, hogy a jogászképzés folyamán alapvető szükségletként jelenik meg a retorikai készség helyes és szakszerű elsajátítása, a jogi terminusok megfelelő ismerete és alkalmazása, az érvelési technikák precíz kialakításának elérése, valamint a megszerzett tudás és ismeretanyag szakmai, illetve tudományos szempontból elvárt szintű prezentálása. Ennek szervezeti bázisát képzeik a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a periodikus jelleggel megrendezett tudományos diákköri konferenciák, továbbá a speciális jogászi igényeknek megfelelő tanulmányi versenyek, vagyis jogesetmegoldó, illetőleg preszimulációs megmérettetések szervezése. 

 

A projekt égisze alatt megvalósítottunk egy több komponensből álló, tehetséges jogász hallgatók számára indított retorikai és prezentációs kurzust. Emellett egy nemzetközileg elismert jogászprofesszor és egy korábbi ombudsman angol nyelven tartott előadást a kutatási metodika tárgykörében, és két különböző tárgyú jogesetmegoldó verseny kari szintű lebonyolítását is sikerrel oldottuk meg. 


Beszámoló letöltése

      


Eseménynaptár

Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00