Retorika és prezentációs technikák a jogtudományban

Az általunk megvalósított projekt mögött annak a ténynek a felismerése állt, hogy a jogászképzés folyamán alapvető szükségletként jelenik meg a retorikai készség helyes és szakszerű elsajátítása, a jogi terminusok megfelelő ismerete és alkalmazása, az érvelési technikák precíz kialakításának elérése, valamint a megszerzett tudás és ismeretanyag szakmai, illetve tudományos szempontból elvárt szintű prezentálása. Ennek szervezeti bázisát képzeik a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a periodikus jelleggel megrendezett tudományos diákköri konferenciák, továbbá a speciális jogászi igényeknek megfelelő tanulmányi versenyek, vagyis jogesetmegoldó, illetőleg preszimulációs megmérettetések szervezése. 

 

A projekt égisze alatt megvalósítottunk egy több komponensből álló, tehetséges jogász hallgatók számára indított retorikai és prezentációs kurzust. Emellett egy nemzetközileg elismert jogászprofesszor és egy korábbi ombudsman angol nyelven tartott előadást a kutatási metodika tárgykörében, és két különböző tárgyú jogesetmegoldó verseny kari szintű lebonyolítását is sikerrel oldottuk meg. 


Beszámoló letöltése

      


Eseménynaptár

Munkaszüneti nap 2019. október 23.
Magyar Tudomány Ünnepe 2019. november 4.
XIV. Regionális Állásbörze 2019. november 19.