Beszámoló az NTP-HHTDK-17-0063 pályázati azonosítószámú, SZE tudományos és művészeti diákkör című projektről

A projekt segítségével megvalósítottuk a kitűzött célt a támogatási időszak alatt, miszerint a diákköri tevékenységbe a tudományterületek széles spektrumaként minden karunkról minél több hallgató kapcsolódjon be, ezáltal hozzásegítve őket a munkaerőpiacon való sikeresebb érvényesüléshez, a megalapozott tudományos életpályához. A tanévben megrendezett intézményi TMDK-kon minden karunk képviseltette magát. A rendezvények lebonyolítása során hasznosítottuk OTDK-szervezői tapasztalatainkat, a színes programok magas részvételi arány mellett, gördülékenyen zajlottak.

A 2017/2018-as tanév őszi és tavaszi félévében felkészítő képzéseket szerveztünk a TMDK iránt érdeklődő hallgatók számára a tudományos írásmű készítésének folyamatáról és hatásos előadási módjáról. A képzésekre 6, illetve 7 alkalommal került sor szerda délutánonként, 2-2 órás időtartamban. A felkészítéseket különböző karok oktatói tartották.

A támogatás segítségével megszervezésre került 2017. november 22-én a 29. intézményi Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia, illetve nyolcadik alkalommal került sor a Tehetségnapra, vagyis a TMDK-hoz kapcsolódó programok egész napos rendezvénysorozattá való kibővítésére. A Tehetségnap ünnepélyes megnyitója a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet hallgatóinak előadásával indult, majd Dr. Stumpf István egyetemi tanár és Dr. Konczosné Dr. Szombathelyi Márta TMDT elnök mondott köszöntőt, mint frissen mestertanár éremmel kitüntetett kollégák. A Konferencián résztvevő 120 egyetemi hallgató 15 szekció keretében összesen 100 előadáson mutatta be tudományos vagy művészeti területen elért eredményeit. A szekcióülésekkel párhuzamosan ún. pánikoldó programok zajlottak, amelyek keretében karrier tanácsadáson és önmenedzselés workshopon vehettek részt a hallgatók. A délután folyamán a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar szervezésében zajlott a Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny. A TMDK-n mindösszesen 20 első díj, 14 második díj, 10 harmadik díj és 13 különdíj került kiosztásra. A konferencián 30 hallgató szerzett jogosultságot a 2019 tavaszán megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Az egész napos programsorozaton mintegy 550 hallgató, oktató és érdeklődő vendég vett részt.

A Tehetségnapon új elemként jelentek meg a Kari Tehetségfórumok, amelyek a kari kutatási profil bemutatásával segítséget kívántak nyújtani a hallgatók tudományos, szakmai attitűdjeinek kibontakoztatásához. A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar turizmus és vendéglátás témájú szakmai fórumot tartott a környékbeli nagy hotelek, illetve szállodacsoportok vezetőivel. Az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar rendhagyó módon, nagy sikerű PechaKucha keretében villantotta fel fő kutatási irányait. A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar az aktuális kari kutatási projektek mellett Dr. Stumpf István alkotmánybíró közreműködésével szervezett szakmai előadást. 

A Tehetségnap keretében külső előadóként hívtuk meg Dr. Hajdu Zsanett Sófi-díjas biológust, aki Hogyan kutassunk a Föld túloldalán címmel tartott előadást. Harmad éves biológus hallgatóként utazott Bolíviába kutatni, ez alapján írta diplomamunkáját és disszertációját. Tapasztalatain keresztül mutatta be, hogyan lehet felkészülni egy ilyen utazásra, amely elvezethet egy szakmai életút megalapozáshoz.

A tavaszi félévben 2018. április 25-én került sor az intézményi diákköri konferenciára és a Tehetségnapra. Az ünnepélyes megnyitó keretében a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának képviselői mutatták be a Tehetségkapu Portált, amely egy komplex tehetségtámogató, projektszemléletet erősítő webes rendszer, azzal a céllal, hogy közel hozza egymáshoz a tehetséges fiatalokat (Tehetségek) és a piaci szereplőket (Tehetségtámogatók). A Konferencián résztvevő 140 egyetemi hallgató 21 szekció keretében összesen 130 előadáson mutatta be tudományos vagy művészeti területen elért eredményeit. A délután folyamán folytatódtak az őszi félévben indított Kari Tehetségfórumok, amelyekbe az Egészség- és Sporttudományi Kar is becsatlakozott. Művészeti programként a Tritonus Gitártrió mutatta be komolyzenei átirataikat. A konferencián Mindösszesen 23 első díj, 21 második díj, 8 harmadik díj és 13 különdíj került kiosztásra. A tavaszi félévben 37 pályamunka szerzett jogosultságot a XXXIV. OTDK-ra. Az egész napos programsorozaton mintegy 430 hallgató, oktató és érdeklődő vendég vett részt.

 

A tudásbázis bővítéséhez az Egyetemi Könyvtár állományába adtunk két olyan kötetet, amely a közelmúltban megjelent hazai, illetve nemzetközi tehetséggondozási témájú publikációkat foglalják össze.

Győr, 2018. július 24.

      

Eseménynaptár

Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00