Az intézményi TMDK munkával kapcsolatos szervezési feladatokat az egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács (továbbiakban TMDT) látja el. Az intézményi TMDT működési rendjét és tevékenységeit a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

Dr. Konczosné Prof. Dr. Szombahelyi Márta
 egyetemi tanár, a TMDT elnöke

 Zentai Effi
 TMDT titkára

Kar

TMDT elnök és titkár, kari elnök

AHJK

Dr Buruzs Adrienn egyetemi docens

ÉÉKK

Dr. Kegyes-Brassai Orsolya egyetemi docens, kari elök

Dr. Horváth Tamás egyetemi adjunktus, kari titkár

GIVK

Dr. Hegyháti Máté tudományos főmunkatárs, kari elnök

Tüű Szabó Boldizsár PhD hallgató, egyetemi tanársegéd, kari titkár

KGK

Dr. Prinz-Markó Erzsébet egyetemi ajdunktus, kari elnök

Dr. Poreisz Veronika egyetemi adjunktus, kari társelnök

ESK

Kovácsné Dr. Tóth Ádnes egyetemi docens, kari elnök

Faragó Beatrix PhD hallgató, egyetemi tanársegéd, kari titkár

MK

Cziglényi Ákos egyetetmi docens, kari elnök egyetemi adjunktus

Dr. Fodorné Kerékgyártó Csilla főiskolai docens, kari titkár

DFK

Dr. Kecskés Gábor dékánhelyettes, egyetemi docens, kari elnök

Király Péter Bálint PhD hallgató, kari titkár
AK

Dr. Horváth Nóra egyetemi adjunktus, kari elnök

Fehér Ágota egyetemi tanársegéd, kari titkár

MÉK

Dr. Gulyás László tanszékvezető, egyetemi docens, kari elnök

Dr. Zsédely Eszter dékánhelyettes, egyetemi docens, kari titkár

EHÖK Sziffer Borbála tanulmányi és tehetséggondozási megbízott

Eseménynaptár

Szenátusi Ülés 2020. március 30. 14:00 - 16:00
Munkaszüneti nap (nagypéntek) 2020. április 10.