A Széchenyi István Egyetem és az A-Híd Zrt. kapcsolatának egyik kulcseleme a GINOP-2.2.1-15-2016-00030 Hatékonyabb és fenntarthatóbb építőipari megoldások a kockázatmenedzsment és a műszaki kutatás eszközeivel projekt. Az egyetem oktatói, valamint az A-Híd Zrt. munkatársai konzorciumi partnerként kezdtek el dolgozni adott témakörökön. A projekt előrehaladtával 2017 ősztől kezdődően több egyetemi hallgató is részt vett a kutatásban, akik már az A-Híd Zrt. alkalmazásban állnak és más projekteken is részt vesznek. A jó kapcsolatnak köszönhetően egyéb projektekre is felvételre került frissdiplomás mérnök, illetve az Egyetem további potenciális humán erőforrás bázisaként szolgál a cég számára.

Néhány főbb támogatást emelnénk ki az elmúlt évekből:

  • Érkezés Győrbe: 

A környezetalakító műhely egyhetes közös gondolkodásra és interdiszciplináris csapatmunkára hívta a Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának hallgatóit és a Győri Műszaki SzC Hild József Építőipari Szakgimnáziumának diákjait. A környezetalakító műhely az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-HHTDK-18-0052 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg. A pályázat mellett támogatást az A-Híd biztosított, mellyel a bevont hallgatók díjazása valósulhatott meg.

A résztvevő hallgatók városfejlesztési koncepciókat alkottak, melyek javítani tudják a városba érkezés körülményeit általában. A projekt tervezési területe ennek megfelelően a Szent István út és a vasút belvárosi szakasza és az ezekkel határos területek voltak.

  • TMDK nap: 

A Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákkonferencia megrendezésével biztosít lehetőséget a hallgatók számára, hogy bemutassák tanulmányaik mellett végzett kutató munkájuk eredményét. Az A-Híd a helyezést elérő hallgatókat ösztöndíjjal motiválta a kiváló teljesítmény ösztönzése érdekében.

A tudományos és művészeti diákkör (TMDK) célja, hogy a tehetséges hallgatók a képességeiknek megfelelően készülhessenek fel életpályájukra, megismerjék a tudományos kutatómunka és művészi tevékenység alapjait, módszereit, bekapcsolódjanak egy-egy szakterület kutatásaiba, illetve a művészeti életbe. A hallgatói kutatómunkát, illetve a művészeti alkotótevékenységet elősegítő, ennek nyilvánosságot is biztosító önképzőköri forma. Folyamatos tutoriális (mentor) jellegű hallgató-tanár műhelymunka, a minőségi értelmiségi képzés fontos területe, a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban. A felkészülés legmagasabb szintje a doktori iskolát megelőző szakaszban, s mint ilyen, a doktori képzés (PhD, illetve DLA) egyik legjobb előiskolája.

  • Építés helyszíni látogatások: 

A képzés fontos gyakorlati eleme az építéshelyszíni látogatásokon szerzett tapasztalatok. Ezt az A-Híd több építési helyszínen is biztosította az építőmérnök hallgatóink számára: pl. épülő komáromi híd, autópálya hidak, budapesti GOH csomópont felújítása.

Sajnos az építőmérnök képzésre jelentkezők száma nem túl bíztató, hiszen évről évre kevesebb hallgató kezdi meg tanulmányait a szakon. Az idei év azonban kivétel, hiszen az Egyetem építőmérnök hallgatóinak száma növekedett, de nem közelíti meg az ipar jelentősen megnövekedett felvevőképességét, ezáltal pedig a jelenlegi hallgatókért, illetve pályakezdőkért is jelentős verseny alakult ki. Az A-Híd Zrt. mindig is vonzó munkahely volt a hallgatók számára, viszont az Egyetem mostani támogatásával a hallgatók számára sokkal nagyobb spektrumot nyitottunk a cég részéről. Várhatóan az említett piacnövekedés és időeltolás végett az építőmérnökök száma növekedni fog és ebben fontos szerepe van az építőipari nagy létszámot foglalkoztató cégeknek. Az ő támogatásukkal és szerepvállalásukkal lehet a szakmát vonzóbbá tenni a középiskolások felé, valamint ők tudják a szakma presztízsét tovább emelni.

Eseménynaptár

Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00