TMDK felkészítő képzések a 2016/2017-es tanév őszi félévében

Tudod, hogy kell elkezdeni egy tudományos kutatást? 
Kíváncsi vagy rá, hogy milyen folyóiratok és adatbázisok érhetőek el az Egyetemi Könyvtárban? Hallottál már az absztraktról? Mit jelent pontosan a retorika és az miért jó nekem? 
A TMDK felkészítő képzéseken minden kérdésre választ kaphatsz. A programok nem csak a diákköri munkára való felkészülést segítik, hasznosak lehetnek beadandók, évfolyamdolgozatok, vagy akár diplomadolgozatok megírásában is.


A képzésekre szerda délutánonként kerül sor 17:00-tól kb. 18:30-ig. 

Jelentkezési lap

 Képzési napok tartalma: 

Időpont Téma Terem Előadó
szeptember 28. Témaválasztás, kutatási kérdések IS101 Bedő Anett egyetemi tanársegéd (AHJK-KMT)
október 5. Könyvtári adatbázisok, szekunder források Egyetemi Könyvtár Tóth Zsófia ügyvivő-szakértő (Egyetemi Könyvtár)
október 12. Kutatásmódszertan Egyetemi Könyvtár Kottmayer Tibor egyetemi tanársegéd (ÉÉKK-EVT)
október 19. A dolgozat tartalmi felépítése ÚT114 Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd (AHJK-KMT)
október 26. Hivatkozások rendje ÚT114 Szőke Júlia egyetemi adjunktus (KGK-NKT)
november 2. A dolgozat formázása ÚT114 Kallós Gábor egyetemi docens (GIVK-MSZT)
november 9. Prezentációs-technika ÚT114 Kegyes-Brassai Orsolya egyetemi docens (ÉÉKK-SZGT)
november 16. Előadás-technika ÚT114 Vöröskői Kata PhD hallgató (AHJK-LSZT)

 

1. Témaválasztás, kutatási kérdések: TMDK dolgozatot bármilyen témából lehet írni. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka első és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása. A jól kiválasztott kutatási terület megkönnyíti a kutatás kivitelezését, ezért érdemes hosszabb időt is rászánni a megfelelő téma, és azon belül a kutatási kérdés felkutatására. Fontos, hogy a kutatás elején tisztázzuk, milyen szempontból fogjuk körüljárni az adott kérdést, és mennyire tágan értelmezzük az adott témát.
 
2. Adatgyűjtés, könyvtári adatbázisok használata: A hallgatók megismerkedhetnek az önálló információkeresés alapvető lépéseivel, az Egyetemi Könyvtár és más szakkönyvtárak online katalógusaival. Ezt követően szabadon, mindenki által elérhető valamint az egyetem által előfizetett adatbázisokban keresünk információt. Megismerjük többek között az EBSCO-t, a JSTOR-t, a Science Direct-t, a Scopust, a Web of Science-t.
 
3. Kutatásmódszertan
 
4. Tudományos dolgozat felépítése, stílusa: Mitől tudományos egy írásmű? Címadás fontossága. A tanulmány szerkezete. A dolgozat tipográfiája.
 
5. Hivatkozások rendje: A dolgozathoz felhasznált szakirodalmakat, adatokat és egyéb forrásokat minden esetben fel kell tüntetni. Ez történhet a szövegközben, lábjegyzetben vagy végjegyzetként, illetve eltérő formátumban.

6. A dolgozat formázása - táblázatok, ábrák, irodalomjegyzék: Ábrák és táblázatok megfelelő alkalmazása és helyes számozási rendje a dolgozatban. Helyes és helytelen példák bemutatása. Irodalomjegyzék helye és formai követelményei a dolgozatban.

7. Prezentációs-technikák bemutatása

8. Előadás-technika, beszéd-technika, retorika: A retorika vagy más néven "szónoklattan" a helyes, ill. meggyőző előadás tartás módszerét igyekszik kialakítani. A felkészítés keretében a hallgatók lényegi információt kapnak az előadásra történő felkészülés módszeréről, az előadás megkezdése előtti teendőkről, az előadás tudatos felépítéséről, valamint az előadás során az információ átadásának technikáiról.

      

Eseménynaptár

Munkaszüneti nap 2019. október 23.
Magyar Tudomány Ünnepe 2019. november 4.
XIV. Regionális Állásbörze 2019. november 19.