TMDK felkészítő képzések az őszi félévben

Tudod, hogy kell elkezdeni egy tudományos kutatást? 


Kíváncsi vagy rá, hogy milyen folyóiratok és adatbázisok érhetőek el az Egyetemi Könyvtárban? Hallottál már az absztraktról? Mit jelent pontosan a retorika és az miért jó nekem? 


A TMDK felkészítő képzéseken minden kérdésre választ kaphatsz. A programok nem csak a diákköri munkára való felkészülést segítik, hasznosak lehetnek beadandók, évfolyamdolgozatok, vagy akár diplomadolgozatok megírásában is.


A képzésekre szerda délutánonként kerül sor 17:00-tól. 

 

  Képzési napok tartalma: 

  • 2019. október 2. Könyvtári adatbázis, szekunder kutatás
           Helyszín: Egyetemi Könyvtár (találkozási pont is egyben, 16:55-kor)
           Előadók: Tóth Zsófia, könyvtáros

  • 2019. október 9. Tudományos írás, dolgozat tartalmi és formai követelményei
           Helyszín: ÚT. 122. (Aula Büfé mellett)
           Előadó: Bedő Anett, egyetemi tanársegéd
 
  • 2019. október 16. Témaválasztás és absztraktírás
           Helyszín: ÚT. 122. (Aula Büfé mellett, igény esetén nagyobb terem)
           Előadók: Dr. Reisinger Adrienn, egyetemi docens, KGYK Tudományszervezési dékánhelyettes

  • 2019. október 30. Prezentációs és előadástechnika
           Helyszín: ÚT. 122. (Aula Büfé mellett, igény esetén nagyobb terem)
           Előadók: Dr. Rámháp Szabolcs, egyetemi adjunktus

 REGISZTRÁCIÓ A KÉPZÉSEKRE: ŰRLAP


 
 
1. Adatgyűjtés, könyvtári adatbázisok használata: A hallgatók megismerkedhetnek az önálló információkeresés alapvető lépéseivel, az Egyetemi Könyvtár és más szakkönyvtárak online katalógusaival. Ezt követően szabadon, mindenki által elérhető valamint az egyetem által előfizetett adatbázisokban keresünk információt. Megismerjük többek között az EBSCO-t, a JSTOR-t, a Science Direct-t, a Scopust, a Web of Science-t. A dolgozathoz felhasznált szakirodalmakat, adatokat és egyéb forrásokat minden esetben fel kell tüntetni. Ez történhet a szövegközben, lábjegyzetben vagy végjegyzetként, illetve eltérő formátumban, ezek különféle változatai kerülnek bemutatásra. 
 
2. Tudományos írás, dolgozat tartalmi és formai követelményei:  Az előadás bemutatja, hogy milyen logiakai ív mentén szükséges felépíteni a dolgozatot, és ehhez hogyan épülhetnek egymásra az egyes fejezetek. Szövegrészek tördelése és tagolása, bekezdések igazítása, irodalomjegyzék, ábrák és táblázatok megfelelő alkalmazása és helyes számozási rendje a dolgozatban.
 
3. Témaválasztás és absztraktírás:  TMDK dolgozatot bármilyen témából lehet írni. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka első és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása. A jól kiválasztott kutatási terület megkönnyíti a kutatás kivitelezését, ezért érdemes hosszabb időt is rászánni a megfelelő téma, és azon belül a kutatási kérdés felkutatására. Fontos, hogy a kutatás elején tisztázzuk, milyen szempontból fogjuk körüljárni az adott kérdést, és mennyire tágan értelmezzük az adott témát, ez alapján tudjuk megahtározni a téma feltárásához használható módszertani eszközöket.

4. Prezentációs és előadástechnika: A retorika vagy más néven "szónoklattan" a helyes, ill. meggyőző előadás tartás módszerét igyekszik kialakítani. A felkészítés keretében a hallgatók lényegi információt kapnak az előadásra történő felkészülés módszeréről, az előadás megkezdése előtti teendőkről, az előadás tudatos felépítéséről, valamint az előadás során az információ átadásának technikáiról. Az eredményességhez nem elég egy jó dolgozat, átláthatóan, érthetően, szemléletesen és hatásosan be is kell tudni mutatni azt. 

 

      

Eseménynaptár

Munkaszüneti nap 2019. október 23.
Magyar Tudomány Ünnepe 2019. november 4.
XIV. Regionális Állásbörze 2019. november 19.