Az intézményi TMDK munkával kapcsolatos szervezési feladatokat az egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács (továbbiakban TMDT) látja el. Az intézményi TMDT működési rendjét és tevékenységeit a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

 Dr. Konczosné Dr. Szombathelyi Márta
 egyetemi docens, a TMDT elnöke

 Rákli-Szabados Eszter
 TMDT titkára

Kar

TMDT elnök és titkár

AHJK

Dr. Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd

ÉÉKK

Dr. Géczy Nóra egyetemi docens

Dr. Kegyes-Brassai Orsolyaegyetemi adjunktus

GIVK

Dr. Kallós Gábor egyetemi docens

KGK

Dr. Kiss Árpád egyetemi adjunktus

Poreisz Veronika egyetemi tanársegéd 

ESK Dr. Kőrösiné Szigethy Zsuzsanna egyetemi tanársegéd
MK

Cziglényi Ákos egyetemi adjunktus

Dr. Fodorné Kerékgyártó Csilla főiskolai docens

DFK

Dr. Kecskés Gábor dékánhelyettes, egyetemi docens

Király Péter Bálint PhD hallgató
AK

Dr. Horváth Nóra egyetemi adjunktus

MÉK

Dr. Gulyás László egyetemi docens

Dr. Zsédely Eszter adjunktus

EHÖK Kocsis Dóra tanulmányi és tehetséggondozási megbízott

OTDK 2017

Eseménynaptár