A kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételt a felsőoktatási intézmények szintjén több félévet átfogó előkészítő munka előzi meg. A cél minden egyetem és főiskola esetében ugyanaz, folyamatos emelkedés az OTDK-ra delegálható hallgatók számában, miközben a pályamunkák színvonala is fejlődik.
Az intézményi konferenciák szervezése, s különösen az országos fordulóra való nevezés lebonyolítása és maga a részvétel rendkívüli anyagi terheket ró az egyes intézményekre, így 2012. decemberében örömmel értesültük a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett NTP-OTDKR-12-P azonosító számú pályázati lehetőségről, amelynek célja A tehetséges hallgatók XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételének támogatása. 
A kiírás célja egybecseng a Széchenyi István Egyetem vezetősége és a SZE Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsának (TMDT) elhatározásával, miszerint a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóknak minden rendelkezésre álló eszközzel biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy megmutathassák önálló kutatási témájukat és törekvéseiket a legelismertebb hallgatói tudományos seregszemlén.
A pályázati kiírás által meghatározott támogatható tevékenységek köre meghatározza és összefoglalja az OTDK-ra való nevezés, a nevezés megszervezése, valamint a részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket.
A Széchenyi István Egyetem 5,759 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a tehetséges hallgatók OTDK-n való részvételével kapcsolatban. 
Beszámoló a támogatás felhasználásáról: letöltés

OTDK 2017

Eseménynaptár

TMDK képzés - Dolgozat felépítése 2017. október 18. 17:00 - 18:30
TMDK képzés - Dolgozat formázása 2017. október 25. 17:00 - 18:30
TMDK képzés - Prezentációs tecnikák 2017. november 8. 17:00 - 18:30
TMDK képzés - Előadástechnika 2017. november 15. 17:00 - 18:30