Beszámoló az NTP-HHTDK16-0068 pályázatról

módosítva: 2017.10.05 10:50

Retorika és prezentációs technikák a jogtudományban

Az általunk megvalósított projekt mögött annak a ténynek a felismerése állt, hogy a jogászképzés folyamán alapvető szükségletként jelenik meg a retorikai készség helyes és szakszerű elsajátítása, a jogi terminusok megfelelő ismerete és alkalmazása, az érvelési technikák precíz kialakításának elérése, valamint a megszerzett tudás és ismeretanyag szakmai, illetve tudományos szempontból elvárt szintű prezentálása. Ennek szervezeti bázisát képzeik a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a periodikus jelleggel megrendezett tudományos diákköri konferenciák, továbbá a speciális jogászi igényeknek megfelelő tanulmányi versenyek, vagyis jogesetmegoldó, illetőleg preszimulációs megmérettetések szervezése. 

Tovább

Részvétel A XXXIII. OTDK-n - beszámoló az NTP-XXXIII.OTDKR-16-0026 pályázatról

módosítva: 2017.07.26 13:19

SZE tehetséges hallgatóinak OTDK-n történő részvétele - beszámoló az NTP-XXXIII.OTDKR-16-0026 pályázatról

A program lényege az volt, hogy a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára benevezett hallgatók részvételét támogassuk anyagi, és a részvételhez kapcsolódó szervezési feladatok szempontjából is. A támogatással elértük, hogy az anyagi lehetőségek nem befolyásolták a hallgatók részvételi lehetőségét, és kutatásuk bemutatását, tehetségük kibontakoztatását. Az konferencián 16 tudományterületi szekció közül 10-ben szerepeltek az intézmény hallgatói, összesen 113 fő 102 pályamunkával.

Tovább

Beszámoló a XXXIII. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójáról - NTP-OTDK-M-16-0007

módosítva: 2017.07.26 10:52

XXXIII. OTDK Közgazdaságtudományi Szekció szakmai beszámolója - NTP-OTDK-m_16-0007

A XXXIII. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójának rendező intézményeként arra törekedtünk, hogy a 423 nevezett pályamunka kapcsán megjelenő többszáz hallgató, zsűritag, vendég és közreműködő részvételével megrendezésre kerülő eseményt magas szakmai színvonalon valósítsuk meg, hatékony és gördülékeny előkészítő és szervezési munka mellett, továbbá maradandó pozitív élményt és hasznos tapasztalatokat nyújtsunk az előadó hallgatók és minden érintett számára. A szekcióra 2017. április 6. és 8 között került sor Győrben, a nevezett pályamunkák közül végül összesen 350 került bemutatásra 39 tagozatban, 116 minősített helyezés és 47 különdíj került kiosztásra.


Tovább

Beszámoló a XXXIII. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójáról - NTP-XXXIII.OTDK-M-16-0005

módosítva: 2017.07.26 10:43

XXXIII. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekció szakmai beszámolója - NTP-XXXIII.OTDK-M-16-0005

A projektben kitűzött célunk volt a XXXIII. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekció programjainak szakmai és operatív előkészítése, magas szintű kivitelezése, a megvalósítás költséghatékony előkészítése, az országos forduló gördülékeny, és a program presztízsének megfelelő lebonyolítása. A rendezvényre 2017. március 23. és 25. között került sor a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara, ill. az Egészség- és Sporttudományi Kar szervezésében.  A Szekcióba 96 pályamunka érkezett be és kapott minősítést, ebből 93 pályamunka került bemutatásra nyolc tagozatban. A tagozati üléseket követően a főzsűri döntésének értelmében 12 első helyezés, 12 második helyezés és 4 harmadik (Ʃ= 28) helyezés, illetve 8 különdíj került kiosztásra.

Tovább

Eseménynaptár